Dnes vyšlo 15 článků

Zvládli byste programovat v قلب?

قلب je programovací jazyk vyvinutý pro podporu role člověka a kultury v kódování. Kód je psán pouze v arabštině. Má upozornit na kulturní zaujatost informatiky a zpochybňovat předsudky, které o programování máme.

Všechny moderní programovací nástroje jsou založeny na znakové sadě ASCII, která kóduje znaky v latince a byla původně zamýšlena pro anglický jazyk. V důsledku toho se programování stalo vázaným na jedinou psanou kulturu. To s sebou pochopitelně nese kulturní zaujatost a zvýhodňuje ty, kteří se učili číst a psát v latince. قلب tedy představuje jazyk, který se od ostatních programovacích jazyků úplně odlišuje.

Je nový, ale velmi rychle roste jeho obliba.  Jsou v něm implementovány všechny klasické algoritmy počítačové vědy. Ty jsou opatrně vykládány jako arabská kaligrafie, jazyk je povyšuje na úroveň umění a oslavuje tak tradice dvou skupin – Arabů a počítačových nadšenců.

Název قلب se vyslovuje „alb“ a znamená „srdce“. Je to zkratka od قلب: لغة برمجة, což znamená „programovací jazyk“.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru