Zvládli byste pohovor v Googlu?

Chcete získat opravdu prestižní místo v nějaké technologické společnosti? Připravte se, že vám většina vašich geniálních dovedností a znalostí bude úplně k ničemu. Abyste měli vůbec nějakou šanci, musíte ze začátku projít pracovním pohovorem, který se dosti liší od těch klasických. 

Když se ucházíte o místo v nějaké low-společnosti, pozvou si vás na pohovor a chtějí po vás v zásadě jen převyprávět životopis a vyzkoušet si vás, jestli opravdu dominujete v komunikaci, jak tvrdí vaše CVčko. Naopak, když jste IT geek se zájmem o práci v americkém Googlu, budete potřebovat hodně odvahy. Zde už funguje složitější výběr, protože ve společnosti tohoto rázu chtějí jen ty nejlepší z nejlepších.

Dokážete zodpovědět všechny otázky, které by na vás čekali v oblíbeném Googlu?

1. Kolik golfových míčků se vleze do školského autobusu?

2. Jste zmenšení na velikost centu. Vaše hmota je proporčně zmenšená tak, aby uchovala vaši původní hustotu. Následně vás hodí do skleněného mixéru, ve kterém se začnou za 60 sekund hýbat nože. Co uděláte?

3. Kolik byste si účtovali za umytí všech oken ve městě Seattle?

4. Vysvětlete své 8 roční neteři třemi větami, co znamená databáze.

5. Máte se dostat z bodu A do bodu B, ale nevíte, jak e tam dostat. Co uděláte?

6. Představte si, že máte skříň plnou košil a je v ní velmi těžké najít konkrétní košili. Co uděláte pro to, abyste si je zorganizovali tak, abyste jednoduše našli tu, kterou právě hledáte.

7. Každý muž z dědiny ze 100 ženatých párů podvedl svou manželku. Každá žena v dědině ihned ví, když jí nějaký muž v dědině podvede svou manželku, ale žádná žena neví, zda to byl její muž. Dědina má zákon, který nedovoluje cizoložství. Jakákoliv žena, která dokáže, že její muž ji byl nevěrný, bude okamžitě zabit. Ženy z této dědiny by tento zákon nikdy neporušili. Jednoho dne královna navštíví dědinu a ohlásí, že minimálně jeden manžel byl nevěrný. Co se stane?

8. V krajině, kde obyvatelé chtějí pouze chlapce, se každá rodina snaží do doby, dokud se jí nenarodí chlapec. V případě, že se jim narodí děvče, mají další dítě. Když se jim narodí chlapec, přestanou se snažit. Jaký je poměr chlapců a děvčat v krajině?

9. Kolik ladících pián je na světě?

10. Proč jsou poklopy kulaté?

11. Musíte si ověřit, že váš kamarád Bob má vaše správné číslo, avšak nemůžete se ho zeptat narovinu. Musíte otázku napsat na papírek a dát ji Evě, která ji dá Bobovi a následně vám vrátí jeho odpověď. Co je potřeba napsat na papírek kromě otázky, tak, aby to Bob uměl dešifrovat a Eva nezjistila vaše telefonní číslo.

12. Muž posunul svoje auto k hotelu a přišel o své bohatství. Co se stalo?

13. Kolikrát se ručičky na hodinkách za den překryjí?

14. Kolik vysavačů se vyrobí za rok v USA?

15. Vysvětli význam ,,dead beef“.

16. Když někdo vytočí sled čísel na telefonu, jaké možné slova/řetěze mohou být vytvořené z písmen zobrazující tyto čísla?

office-625893_1280

Dokázali jste odpovědět na všechny otázky?

1. Otázka nemá přesnou odpověď. Tato otázka má především prověřit, jak reprezentativně a rychle umíte odpovědět a jak se chováte pod tlakem.

2. Skoč! Tvoje hmota je sice zmenšená, ale síla ti zůstala, takže jako silnější hmyz dokážeš vyskočit z mixéru.

3. Jednoduchá odpověď je například 10 dolarů za okno.

4. Odpověď má otestovat vaši schopnost komunikovat komplexní myšlenky v jednoduchém jazyku. Například: Databáze je nástroj, který si pamatuje mnoho informací a lidé ho používají na to, aby si ty informace pamatovali. Běž si ven hrát.

5. Vezmeme si taxík s řidičem, co zná cestu z bodu A do bodu B. Případně si můžeme vzít i mapu.

6. Na tuto otázku také není přesná odpověď. Testuje kreativitu uchazeče.

7. Problém podvádějícího manžela je klasický problém. Když všechny ženy ví aspoň o jednom podvádějícím manželovi, můžeme porozumět rekurzivnímu procesu. Předpokládáme, že podvádí pouze jeden manžel. Potom jeho žena nevidí nikoho podvádět, takže ví, že ji podvádí a zabije ho v ten den. Když jsou dva podvádějící muži, jejich ženy ví o jednom podvádějícím muži a musí počkat den, před zjištěním, že je muž podvádí (protože v den oznámení nebyl zabit žádný muž). Takže 100 podvádějících manželů přežije v pohodě 99 dní, pak manželky zabijí své muže ve stejný den.

8. Ignorujte vícenásobné porody, neplodné páry a páry, které umřou předtím, než budou mít dítě. Nejprve si musíte uvědomit, že každý pár v krajině bude mít pouze jednoho chlapce, takže potom se přestanou snažit o dítě. Chlapců bude přesně tolik, kolik je manželských párů. Každá rodina však může mít víc děvčat. Toto je dobrá cesta, jak zjistit počet děvčat a udělat si imaginární sčítání. Pozvete všechny matky z krajiny do jedné velké místnosti a veřejně se jich zeptáte na otázku ,,Může každý žena, která měla prvorozenou dceru zvednout ruku? Přirozeně polovina matek zvedne ruku, takže si to zapíšete do tabulky. Potom se zeptejte na otázku ,,Může každá žena, která měla druhorozenou dceru nechat zvednutou ruku? Polovina rukou půjde dolů, toto si také zapíšete do tabulky. Poté se zeptáte na poslední otázku, která bude vypadat takto ,,Může každá, která měla jako třetí dítě dceru nechat zvednutou ruku? A takto budete pokračovat do doby,  než vtvoříte vzorec (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + . . .), přičemž N je počet matek. Takže poměr chlapců a děvčat bude 1:1.

9. Předpokládejme, že piána potřebují naladit jednou za týden a trvá hodinu, než je ladič naladí. Pokud pracuje 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, zvládne naladit týdně 40 pián. Na Wikipedii můžete tento problém najít pod názvem ,,Fermi problem“.

10. Na tuto otázku jsou správné 2 odpovědi: První je, že kulatý poklop neumí propadnout užší dírou, ať už je otočený jakýmkoliv úhlem. Druhá je ta, že pro strojovou ocel je lepší, když je kulatý než hranatý.

11. Jde jen o ověření. Napište mu teda, aby vám zavolal v určitý čas. Pokud nezavolá, nemá vaše číslo. Pokud vám to přijde příliš lehké, můžete mu říct, aby vám napsal součet čísel vašeho telefonního čísla.

12. Hrál Monopoly. Šlo o to, že se ze svým autem, což je vlastně figurka dostal na políčko, které vlastní oponent. Tím pádem musel majiteli daného hotelu vyplatit částku za tzv.  nájem.

13. 22krát, pokud je půlnoc, počítáme pouze jednou.

14. Pří takovéhle otázce je třeba vzít do úvahy to, že v USA je 120 milionů domácností a dedukcí je potřebné odvodit odpověď.

15. 0xDEADBEEF je hexadecimální kód, který je často používaný na identifikování padlých softwarů a systémů. Jedná se pouze o programátorský vtípek.

16. Na telefonu jsou čísla od 0 do 9, což je dohromady 10 znaků. Pouze některé čísla mají přiřazené písmena. 2 [ABC], 3 [DEF], 4 [GHI], 5 [JKL], 6 [MNO], 7 [PQRS], 8 [WXYZ]. Je teda potřeba vypočítat obměnu těchto 10 znaků v možných telefonních číslech. Toho dosáhnete vzorcem.

binomial-coefficient-formula

Odpověď je 6,666,666,666 možných slov.

Zdroj: Startitup

Komentáře

Nahoru