Živnostníci budou platit v roce 2013 vyšší zálohy za zdravotní a sociální pojištění

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se zvýší oproti roku 2012 o 747 korun. Živnostníci, kteří platí pouze minimální zálohy jak na na zdravotní, tak sociální pojistné, budou měsíčně platit o 105 korun více.

Dosud živnostníci platili minimální zálohu na sociální pojištění ve výši 1836 korun. V roce 2013 si připravte o 54 korun více, minimální záloha je stanovena na 1890 korun. Pokud máte své podnikání jen jako vedlejší činnost, zaplatíte od roku 2013 minimálně 756 korun, jestliže váš příjem z podnikání přesáhne 2,4 násobek průměrné mzdy (tedy 62 122 korun).

Maximální vyměřovací základ je letos stejně jako v roce 2012 stanoven na 48násobek průměrné mzdy, což odpovídá částce 1 242 432 korun. Ti živnostníci, kteří této částky dosáhnou, pak na zálohách zaplatí maximálně 30 233 korun měsíčně.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/288993-zivnostnici-si-v-roce-2013-opet-priplati-u-minimalnich-zaloh-na-pojistne.html

Komentáře

Nahoru