Živnost vs. s.r.o.: Aneb na kolik vás vyjde podnikání

Rozhodli jste se podnikat? Přemýšlíte, zda být osobou samostatně výdělečně činnost (OSVČ) či založit společnost s ručením omezeným? V následujících řádcích se dozvíte, jaké jsou rozdíly mezi právnickou a fyzickou osobou.

Pakliže nechcete zůstat zaměstnancem v lecjaké firmě, můžete se stát podnikatelem. Zde se vám nabízí několik možností. První variantou je zřídit si živnostenský list a podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Druhou možností je založení s.r.o. přičemž nejběžnější je společnost s ručením omezeným.

V porovnání s jinými korporacemi se společnost s ručením omezeným pyšní mnoha výhodami, například stačí pouze jedna osoba k založení, neupisují se akcie a další. V budoucnosti je z právního a podnikatelského hlediska společnost s ručením omezeným lepší cesta, přestože je její založení časově náročnější a složitější. Jako zakladatel s.r.o. se můžete stát i zaměstnancem své vlastní firmy, přičemž budete dostávat klasickou mzdu. Případně můžete být společníkem a dostávat podíl na zisku.

3572182793_9606af2836_b

OSVČ nebo s.r.o.?

Daně, zdravotní a sociální pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) odvádí 15% daň z příjmů fyzických osob. Sociální pojištění činí 29,2 % a zdravotní pojištění 13,5 %, což je celkem 42,7 %. Vyměřovací základ je polovina hospodářského výsledku OSVČ. Pakliže je vyměřovací základ nižší než minimálně stanovený, počítá se zdravotní a sociální pojištění z minimálního vyměřovacího zákonu vymezeného zákonem. Vedle polovičního vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění je nespornou výhodou možnost danit paušálními výdaji. Nemusíte sledovat skutečné výdaje. Tato forma danění je vhodná především pro podnikatele, kteří nevykazují téměř žádné výdaje.

Společnost s ručením omezeným odvádí 19% daň z příjmů právnických osob z rozdílu mezi výnosy a náklady. Podíly společníků se daní 15% srážkovou daní. Ve své firmě můžete figurovat jako společník s odměnami bez zaměstnaneckého poměru, jako zaměstnanec či jako kombinace obou možností. Případně můžete vystupovat jako společník bez pravidelné odměny, přičemž si budete pouze vyplácet podíl ze zisku.

Zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Zaměstnanec potom odvádí ze mzdy sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění ve výši 4,5 %.

Co je nejvýhodnější?

Samostatnému podnikateli se vyplatí z hlediska daní, odvodů a pojištění podnikat jako OSVČ. Pakliže se rozhodnete pro společnost s ručením omezeným, potom je z pohledu daní, odvodů a pojištění poměrně nákladné být zaměstnanec ve vlastní firmě. Zlatou střední cestou je v takovém případě pobírat podíl na zisku.

Přestože OSVČ odvádí nejméně do státního rozpočtu, nejméně také čerpají – nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální podpora a další.

Z podnikatelského a právního hlediska je lepší variantou společnost s ručením omezeným. Nicméně volbu vhodné formy musí uvážit každý podnikatel sám.

Rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.

OSVČ (fyzická osoba) S.R.O. (právnická osoba)
Ručí celým svým majetkem. Majitelé ručí do výše nesplaceného základního kapitálu (1 Kč).
Působí méně důvěryhodně. Působí důvěryhodněji a buduje svou image.
Dobré jméno podnikatele padá s ukončením pracovního života. Buduje obchodní jméno a historii firmy.
Sociální a zdravotní pojištění se neodčítá z daní. Sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance je daňově uznatelný náklad.
Platí 15% daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění ze všeho, co vydělává. Platí pouze 19% daň z příjmů a 15% srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky.
Podniká svým jménem. Podniká libovolným názvem.
Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze švarcsystému. Společnosti a státní úřady preferují služby od obchodních korporací.
OSVČ zakládá jen jeden člověk. Může mít více společníků.
Nemůže účinně delegovat řízení podnikání na jinou osobu. Řízení je možné předat jednateli či dalším společníkům.
OSVČ není možné prodat jiné osobě. Společnost je možné předat potomkům a prodat.

Jak začít podnikat?

Pakliže chcete podnikat jako OSVČ, stačí navštívit živnostenský úřad, kde vyplníte jednotný formulář pro zřízení živnostenského oprávnění. Registraci nahlásíte na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

V případě společnosti s ručením omezeným je proces založení zdlouhavější. Nejprve je nezbytné zajistit sídlo společnosti, přičemž potřebujete souhlas vlastníka nemovitosti. Dále je žádoucí notářský zápis o vzniku společnosti a živnostenské oprávnění. Veškeré podklady předložíte na obchodní soud. Velmi důležité je zvolit originální název společnosti, neboť obchodní rejstřík odmítá názvy, jež existují. Nepomůže ani zeměpisné rozlišení (XYZ, s.r.o. a XYZ ČR, s.r.o.).

Zdroj: Akcelerace Praha, Daňaři online

Komentáře

Nahoru