Tisková zpráva: Získejte náskok díky vzdělávacímu programu MBA

MBA (Master of Business Administration) je postgraduální vzdělání nabízející uchazečům rozšíření manažerských dovedností. Jak se do tohoto vzdělávacího programu přihlásit a co získáte?

Konkurence je dnes velká nejen při hledání zaměstnání, ale také v podnikání. Proto jakékoliv vzdělání, dovednost nebo cokoliv navíc může být to, co rozhodne na misce vah. Jednou z možností, jak si zlepšit rozhled nebo získat nové poznatky, je osvěta pomocí studia MBA.

Podmínkou k přijetí je mít ukončené vysokoškolské vzdělání a to alespoň bakalářské. Jedná se o studium vhodné pro manažery, proto by uchazeč měl mít dostatečnou praxi zejména na manažerských postech.

Studijní programy MBA poskytují jak teoretickou tak i praktickou část. Naučíte se praktickým dovednostem, jako jsou řešení problémů nebo jednání a komunikaci. Při výuce se využívá aktivních metod, mezi které například patří případové studie, didaktické hry i hraní rolí. Studium bývá jednoleté nejčastěji však dvouleté. V případě, kdy vaše dorozumívací schopnosti v cizím jazyce nejsou nijak oslnivé, nemusíte mít strach. Výuka MBA totiž probíhá zpravidla v českém jazyce.

Dokončením studia získáte titul MBA psaný za jménem a diplom či certifikát. Tento titul je v manažerské praxi globálně uznáván.

Získávání znalostí při zaměstnání

Formu studia MBA je možné volit buď prezenční nebo kombinovanou. V drtivé většině případů uchazeči volí studium při zaměstnání. Mohou pak získané poznatky aplikovat přímo v praxi a pracovní problémy (které vznikají na pracovišti) pak hromadně konzultovat s ostatními studenty ve skupině.

Na výběr máte z mnoha oborů MBA, v současnosti je v České republice zhruba 50 institucí nabízející toto studium. Aby vaše vzdělání mělo odpovídající váhu, neměli byste ale výběr školy podcenit. Především je třeba se zajímat o kvalitu lektorů, zda-li je škola napojená na partnerskou zahraniční univerzitu a na její reputaci v odborných kruzích.

Studium MBA na instituci Ústav práva a právní vědy

Studium na této instituci nabízí vše, co potřebujete. Výuka MBA trvá 2 semestry a je možné studovat i distančně, díky čemuž nemusíte přerušit vaše současné zaměstnání. Ústav práva a právní vědy je akreditovanou vzdělávací instituci s možností získat pro studenty certifikát IES. Lektoři se mohou chlubit praxí na prestižních vysokých školách případně v privátní sféře. Zdarma obdržíte učební materiály, díky čemuž vaše studium bude ještě účinnější.

Rozšiřte si své znalosti díky studijním programům MBA. Můžete získat nejen lepší pozici v zaměstnání, ale i vědomosti, které využijete při řešení problémů v soukromém životě.

Komentáře

Nahoru