Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Ženy investují do MBA studia mnohem méně než muži, ale proplatí i náklady za celé studium

Ženy investují do MBA studia mnohem méně než muži, ale proplatí i náklady za celé studium

Ženy vnímají MBA studium pozitivně. Celkem 76% zaměstnavatelek a 74% zaměstnavatelů si myslí, že titul MBA pomáhá zvýšit uplatnění na trhu práce. Ženy však do tohoto typu studia investují mnohem méně než muži.

MBA titul pomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce a zvyšuje hodnotu pracovníků. V posledních letech se dokonce mění i postoj zaměstnavatelů, kteří začínají vnímat studium zaměstnance jako výhodnou investici.

Je rozdíl mezi tím, zda firmu řídí muž nebo žena?

Z průzkumu agentury IPSOS pro insitut CEMI vyplývá, že více jsou ke studiu MBA nakloněni muži, a to celých 38 %. Žen zaměstnavatelek je tomuto typu vzdělání u svých zaměstnanců nakloněno pouze 22%.

GRAF_muzi.

GRAF_zeny.

„Muži i ženy ve vedoucích pozicích si myslí, že titul MBA zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce. Je potěšující vidět, že zaměstnavatelé začínají podporovat studijní ambice svých podřízených, ba co víc, jsou ochotni i finančně přispět,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Ochota finanční spoluúčasti

Co se týče výše finanční spoluúčasti, kterou by byli muži i ženy ochotni svému zaměstnanci ochotni poskytnou jako benefit, se pohybuje mezi  50-79%. Z dotazovaných by přispělo 67% zaměstnavatelů mužů, zaměstnavatelů žen by přispělo pouze 41%. Ženy jsou tedy méně ochotny investovat do vzdělání svých zaměstnanců, nicméně na rozdíl od mužů by v případě rozhodnutí o spoluúčasti byly ochotny zaplatit zaměstnanci náklady i za celé studium.

zdroj: Průzkum agentury IPSOS pro institut CEMI, obrázek: flickr.com

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru