Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: „Zelená“ datová centra se stávají trendem

„Zelená“ datová centra se stávají trendem

Stále více firem si začíná uvědomovat, že i jejich čisté IT provozy se mohou řadit mezi znečišťovatele životního prostředí. IT provozy jsou jedním z dalších znečišťovatelů ovzduší. Jejich energetická náročnost se zvyšujícími se požadavky na výkon, totiž stále roste a tím také produkce emise CO2. K tomu se přidávají i vysoké ceny elektřiny. To jsou hlavní faktory, které zaměstnávají firmy, které chtějí šetřit vlastní náklady i životní prostřední. Z analýzy AFCOM (Asociace profesionálů datových center) vyplynulo, že datová centra jsou obvykle chlazena nadbytečně. Právě chladící systém je v datových centrech energeticky nejnáročnější.

Jen zamezení tzv.horkým místům poskytuje potenciál úspor spotřeby elektrické energie od dvaceti do třiceti pěti procent. Většina datových center, které byly budovány před deseti lety, je dnes příliš energeticky náročná, protože jejich kapacita byla se zvyšujícími se nároky na výpočetní techniku rozšiřována hlavně přidáváním dalších prostředků. To znamená, že ke každému dalšímu serveru bylo přidáno další napájení a chlazení. To vede ve výsledku k nedostatečnému využívání zdrojů, vyšším nárokům na hardware a vyšší spotřebě energie. „Řešení takové situace nemusí být, pro firmy provozující vlastní datová centra, až tak náročné“, říká Petr Mísař, obchodní ředitel společnosti NEKO KLIMA a dodává: „Chce-li firma, aby její starší datové centrum bylo účinnější, nemusí se většinou obávat investice do jeho komplexní výměny. Je to hlavně otázka změny architektury a výměny některých komponent.“ Společnost NEKO KLIMA, jejíž hlavní mottem a sloganem  jsou řešení „od myšlenky k cíli“, se proto zabývá komplexním řešením problémů se staršími datovými centry. Podle týmu společnosti je každé takové centrum novou výzvou a je třeba pro ně najít i individuální řešení, které je dostane na požadovanou provozní a energetickou úroveň v souladu se stávajícím trendem tzv. zelených datových center. „V našich řešeních se vždy snažíme o to, aby naši zákazníci dosahovali ekonomických výhod a zároveň prokázali svou odpovědnost k životnímu prostředí.“ uzavírá Libor Kovář, ředitel společnosti NEKO KLIMA. Více na www.neko.cz

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru