Dnes vyšlo 1 článků

Zaokrouhlení v Excelu

Pracujete často s tabulkovým editorem Microsoft Excel a dělá Vám problém zaokrouhlení čísel v jednotlivých buňkách? Nevíte jak na to a potřebujete ukázat ten správný směr? Zaokrouhlovat lze v Excelu dvěma způsoby. Buďto použitím funkce nebo přes formát buněk.

Jaký je mezi způsoby zarovnávání rozdíl?

Pokud bychom zaokrouhlili pomocí funkce, číslo se trvale změní na zaokrouhlené. Pokud bychom však chtěli zaokrouhlit pomocí formátu buněk, tak se číslo změní (zaokrouhlí) jen vizuálně. V buňce se zobrazí číslo zaokrouhlené, ale po kliknutí myší na danou buňku zjistíme, že ve skutečnosti se číslo nezměnilo.

Aha, takže jak na to?

Zaokrouhlení pomocí Funkce
Pokud chceme zaokrouhlit pomocí funkce, klikneme myší na buňku, kterou chceme zaokrouhlit a pomocí tlačítka Fx, nebo přes kartu Vložení, vybereme funkci ZAOKROUHLIT. Funkce se nás poté dotáže, zda chceme opravdu zaokrouhlit číslo v buňce, která je právě označená. Pokud chceme zaokrouhlit jinou buňku, než je vybraná, stačí na ní kliknout myší. Poté musíme určit, na kolik desetinných míst se má dané číslo zaokrouhlit. Pokud do příslušné kolonky vyplníme „0“, zaokrouhlíme na celé jednotky. Pokud vyplníme „1“, zaokrouhlíme na desetiny, pokud zvolíme „2“, zaokrouhlíme na setiny, a tak dále.

Zaokrouhlení pomocí Formátu buněk
Pokud bychom chtěli zaokrouhlit pomocí formátu buněk, vybereme patřičnou buňku (nebo skupinu buněk) a pravým tlačítkem myši na ní klikneme. Z nabídky vybereme možnost Formát buněk a v patřičné kolonce nastavíme počet desetinných míst obdobně, jako u předchozího příkladu. Tento postup můžeme zjednodušit kliknutím na tlačítko Odebrat desetinné místo ve skupině Číslo na kartě Domů.

Zdroj: Virtualnikolega.cz
Další videonávody pro práci v Excelu najdete na Virtuálním kolegovi v kurzu Počítám II.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru