Tisková zpráva: Založení panelu odborníků pro ochranu osobních údajů na internetu

Různorodá skupina osob z řad státních orgánů, zástupců veřejnosti, soukromého sektoru, technické komunity a mezinárodních organizací založila odborný panel za účelem diskuze o budoucnosti globální internetové spolupráce. První setkání panelistů se uskuteční 12. a 13. prosince v Londýně.

Tento panel, který se zaměřuje na velmi zásadní problém ochrany osobních údajů na internetu a hodlá se tomuto problému věnovat z několika různých pohledů, chce na začátku roku 2014 vydat první zprávu za účelem získání zpětné vazby a připomínek od veřejnosti. Ve zprávě budou popsány hlavní zásady globální internetové spolupráce, navrhovaný rámec pro tuto spolupráci a návrh opatření pro budoucí řešení problémů s ochranou osobních údajů na internetu.

Na důkaz uznání důležitosti této iniciativy, se estonský prezident Toomas IIves rozhodl stát se předsedou celé skupiny. Prezident Ilves je dlouholetým veřejným podporovatelem otevřeného, bezpečného a přístupného internetu. Místopředsedou panelu bude Vint Cerf, který je často uváděn jako jeden ze zakladatelů internetu.

Společnost ICANN, internetová firma pro doménová jména a čísla (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) byla jedním z časných podporovatelů tohoto panelu a uznává potřebu vytvoření celosvětové skupiny odborníků z různých oblastí pro nezávislé vyhodnocení a řešení složitých problémů. Společnost bude zajišťovat administrativu a logistickou podporu tohoto panelu. Firma ICANN uvedla, že motivačním faktorem pro vytvoření panelu nejvyšší úrovně byl rostoucí tlak na řešení problémů, mimo oblast své působnosti.

V nadcházejícím roce budou otázky kolem ochrany osobních údajů na internetu řešeny na řadě různých akcí, včetně každoročního zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu a také na nedávno oznámené konferenci, která se uskuteční v Brazílii na jaře roku 2014. Dalším důležitým partnerem panelu je nadace Annenberg Foundation Trust ze Sunnylands, která na začátku roku 2014 uspořádá jedno ze setkání panelu v historickém objektu Rancho Mirage (Kalifornie) ve městě Sunnylands.

Firma ICANN vytvoření panelu konzultovala s řadou různých organizací. Členové panelu byli vybráni tak, aby byla zajištěna regionální diverzita a různorodá odbornost jednotlivých osob. Aktivity členů panelu budou prováděny nezávisle na jejich mateřských organizacích. Mezi členy panelu patří:

•Mohamed al Ghanem, zakladatel a generální ředitel regulačního úřadu Spojených Arabských Emirátů (UAE Telecommunications Regulatory Authority) a bývalý viceprezident Fondu pro informační a komunikační technologie Spojených Arabských Emirátů (UAE Information and Communications Technology Fund)

•Virgilio Fernandes Almeida, člen Brazilské akademie věd, předseda Řídící komise pro internet a ministr pro přípravu politik v oblasti informačních technologií

•Dorothy Attwood, viceprezidentka pro globální politiku spolupráce s veřejností ve firmě Walt Disney Company

•Mitchell Baker, předseda představenstva nadace Mozilla Foundation; předseda představenstva a bývalý generální ředitel firmy Mozilla Corporation

•Francesco Caio, generální ředitel firmy Avio; bývalý generální ředitel firem Cable and Wireless a Vodafone Italia; zakladatel firmy Netscalibur; poradce pro širokopásmové technologie ve Velké Británii a Itálii

•Vint Cerf, viceprezident a hlavní internetový evangelista ve firmě Google; bývalý předseda představenstva firmy ICANN; spoluzakladatel organizace Internet Society

•Fadi Chehade, generální ředitel a předseda představenstva firmy ICANN; zakladatel firmy Rosetta Net; vedoucí pracovník v oblasti technologií

•Nitin Desai, indický ekonom a diplomat; bývalý zástupce generálního tajemníka OSN; zakladatel pracovní skupiny o bezpečnosti osobních údajů na internetu s názvem WGIG (Working Group on Internet Governance)

•Toomas Ilves, prezident Estonska; bývalý diplomat a novinář; bývalý ministr zahraničních věcí; bývalý člen Evropského parlamentu

•Ivo Ivanovski, Ministr pro informační společnost a správu v Makedonii; pověřenec Komise OSN pro rozvoj digitálních širokopásmových technologií

•Thorbjorn Jagland, generální tajemník Rady Evropy; bývalý předseda vlády a ministr zahraničních věcí Norska; předseda Norského Nobelova výboru

•Olaf Kolkman, ředitel NLnet Labs; „Evangelista a podporovatel“ otevřeného internetu; bývalý předseda výboru pro internetovou architekturu (Internet Architecture Board)

•Frank La Rue, právník se zaměřením na pracovní právo a na lidská práva; zvláštní zpravodaj OSN pro účely propagace a ochrany práv na svobodné zastávání názorů a jejich vyjadřování v centru CALDH (Center for Legal Action for Human Rights – Centrum pro poskytování právní ochrany v oblasti lidských práv)

•Robert M. McDowell, bývalý pověřenec Ministerstva pro komunikaci v USA; čestný host Hudsonova institutu pro ekonomiku internetu (Hudson Institute’s Center for Economics of the Internet)

•Andile Ngcaba, předseda představenstva firmy Convergence Partners; výkonný ředitel firmy Dimension Data pro Střední Východ a Afriku; bývalý generální ředitel vlády JAR pro komunikaci

•Liu Qingfeng, generální ředitel a prezident firmy iFLYTEK; ředitel Národní čínské laboratoře pro jazyky a řeč (National Speech & Language Engineering Laboratory of China); člen pracovní skupiny Interactive Technology Standards (Interaktivní technologické standardy)

•Lynn St. Amour, prezidentka a generální ředitelka organizace Internet Society; manažerka v oborech telekomunikace a informační technologie (IT)

•Jimmy Wales, zakladatel a propagátor Wikipedie; člen výboru správců nadace Wikimedia Foundation

•Won-Pyo Hong, prezident centra pro mediální řešení (Media Solution Center) ve firmě Samsung Electronics

Účast dalších členů bude potvrzena.

KONTAKT: David Almacy, David.Almacy@edelman.com, +1-202-591-9486

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru