Zájmeno jež, jenž, již, jíž – skloňování

Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který.

Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování). Jedna češtinářská rada zní – pokud si nejste jistí, zda používáte zájmeno jenž správně, nahraďte ho (dnes beztak častěji užívaným) tvarem vztažných zájmen který, která, které.

Číslo singulár plurál
Rod mužský
životný
mužský
neživotný
ženský střední mužský
životný
mužský
neživotný
ženský střední
1. pád
(nominativ)
který který která které kteří které které která
2. pád
(genitiv)
kterého kterého které kterého kterých kterých kterých kterých
3. pád
(dativ)
kterému kterému které kterému kterým kterým kterým kterým
4. pád
(akuzativ)
kterého který kterou které které které které která
6. pád
(lokál)
kterém kterém které kterém kterých kterých kterých kterých
7. pád
(instrumentál)
kterým kterým kterou kterým kterými kterými kterými kterými

 

Číslo singulár plurál
Rod mužský
životný
mužský
neživotný
ženský střední mužský
životný
mužský
neživotný
ženský střední
1. pád
(nominativ)
jenž jenž jež jež již jež jež jež
2. pád
(genitiv)
jehož / něhož jehož / něhož jíž / níž jehož / něhož jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž jichž / nichž
3. pád
(dativ)
jemuž / němuž jemuž / němuž jíž / níž jemuž / němuž jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž jimž / nimž
4. pád
(akuzativ)
jejž / nějž / jehož / něhož jejž / nějž již / niž jež / něž jež / něž jež / něž jež / něž jež / něž
6. pád
(lokál)
němž němž níž němž nichž nichž nichž nichž
7. pád
(instrumentál)
jímž / nímž jímž / nímž jíž / níž jímž / nímž jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž jimiž / nimiž

 

Poznámky ke skloňování zájmena jež, jenž:

 • Po předložce se mění počáteční „j-“ na „n-“, např: k níž, k němuž, bez níž, s nímž.
 • Tvar již už dnes možná působí příliš knižně až archaicky, a proto je mnohdy vhodnější dát přednost tvarům zájmena který.

 

Příklady použití zájmena jež, jenž:

 • chlapec, jenž háže kámen…
 • na hradě, jenž se nachází kousek odtud…
 • dívka, jež si hrála s kamarády….
 • zvířátka, jež se mi líbí…
 • muž, jenž neumí komunikovat s ženami….
 • maminka, jež mě má rádá….
 • kámen, jenž prolétl oknem….
 • dívka, jíž jsem věřil….
 • dítě, jež křičí…
 • chlapci, již si hrají…
 • muž, jehož jsem potkala…
 • žena, již jsem dnes potkala…

Komentáře

Nahoru