Zajímavé weby #38: Poučte se o twiplomacii

Zajímavé weby #38: Poučte se o twiplomacii

Zajímá vás, jak spolu souvisí populární sociální síť Twitter a světová politika? Překvapivě úzce. Celá řada významných světových politiků či vládních institucí má vytvořený profil na Twitteru, přes nějž komunikují s vnějším světem i se sebou navzájem. Pro diplomacii, vedenou přes Twitter, byl vytvořen nový termín: Twiplomacie.

Twiplomacy je webová stránka, která nabízí velmi důkladné a podrobné rozbory fungování globální politické scény na Twitteru. Můžete zde najít třeba mapu, která znázorňuje, které vlády zemí všech kontinentů jsou navzájem nejvíce propojeny přes sociální síť Twitter:

Zajímavé weby: Twiplomacy zkoumá aktivitu světových leaderů na Twitteru

Kteří světoví vůdci jsou navzájem ve spojení přes Twitter? Pro větší obrázek navštivte web Twiplomacy.com

Web se ale neomezuje pouze na informace celosvětového charakteru. Twiplomacy se zabývá i tím, zda představitelé vlády konkrétních zemí v Evropě, Asii, Africe, Severní i Jižní Americe i Oceánii jsou či nejsou na Twitteru či jak jsou jejich političtí zástupci na Twitteru aktivní. A ano, najdete zde i Českou republiku.

Na stránce každého státu najdete stručné shrnutí aktivity vlády na Twitteru, screenshot jejího účtu a pod tím vším detailní statistiky – používaný jazyk, počet tweetů, počet followers a podobně. Také zde najdete první či nejpopulárnější tweet vládního účtu.

Web Twiplomacy je pozoruhodně důkladnou studií světové politiky a jejího prolínání se světem sociálních sítí. Je zřejmé, že se sociální sítě stávají čím dál významnější součástí nejen soukromého, ale i veřejného života i stále využívanějším prostředníkem vzájemné komunikace institucí i jejich kontaktu s jednotlivci. Umožňují totiž – v porovnání s tradičními médii jako je tisk či televize – oboustranný a osobnější kontakt. Nahradí jednou sociální sítě tato média?

Komentáře

Nahoru