Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Zadlužení ČR nevzrostlo v roce 2020 zásadněji než v ostatních zemích Visegrádské čtyřky

Zadlužení ČR nevzrostlo v roce 2020 zásadněji než v ostatních zemích Visegrádské čtyřky

Jak vyplývá ze srovnávací analýzy poradenské společnosti Moore Czech Republic, veřejný dluh ČR v roce 2020 vzrostl o nejméně procentních bodů (o 7,8 p. b. na 38,1 % vůči HDP) ze všech zemí Visegrádské čtyřky. V rámci celé Evropské unie se jedná o 4. nejmenší veřejný dluh v podílu na HDP. Největší relativní změnu veřejného dluhu v roce 2020 zaznamenalo Estonsko, které svůj dluh zdvojnásobilo (nárůst o 108,8 %).

V roce 2020 vzrostlo zadlužení ve všech čtyřech zemích Visegradské čtyřky. Česká republika měla v rámci V4 nejnižší celkové zadlužení v podobě podílu veřejného dluhu na HDP (38,1 %), ačkoli meziroční změna veřejného dluhu byla v rámci V4 druhá největší, stejně jako absolutní změna veřejného dluhu na obyvatele, která činila 1 269 EUR (32,3 tis. Kč). „V České republice dosáhla relativní změna dluhu v roce 2020 hodnoty 19,8 %, což je více než průměr 27 států Evropské unie,“ uvádí Radovan Hauk, partner Moore Czech Republic. „Na druhou stranu absolutní změna veřejného dluhu na obyvatele byla pak méně než poloviční oproti průměru EU, který činil 2 772 EUR.“ 

Podobně jako v ostatních zemích EU bylo zvýšení zadlužení ve státech skupiny V4 způsobeno především z důvodu koronavirových restrikcí a kompenzačních výdajů jednotlivých vlád. „Pomocí kompenzačních výdajů se podařilo v České republice udržet zaměstnanost, a tak snížení spotřeby domácností nebylo až tak výrazné. V letošním roce se předpokládá nárůst míry zadlužení státu na 44,3 % HDP. V případě ostatních zemí Visegradské čtyřky se pro letošní rok odhaduje mírný pokles míry veřejného dluhu v relaci k HDP, a to především z důvodu nižšího tempa růstu jejich dluhu než je dynamika růstu HDP,“ doplňuje Radovan Hauk.

Tab.1

Hrubý dluh států EU v mil. EUR
ZeměDluh na konci roku 2020
(v mil EUR)
Absolutní změna dluhu v roce 2020
(v mil EUR)
Absolutní změna dluhu v roce 2020 na obyvatele
(v EUR)
Relativní změna dluhu v roce 2020Průměrná relativní změna v období 2011-2019
Evropská Unie – 27 států12 078 219,21 239 949,8            2 772   11,4 %2,3 %
Belgie514 964,747 792,9            4 148   10,2 %2,8 %
Bulharsko15 187,32 807,8               404   22,7 %10,2 %
Česká republika82 045,313 565,6            1 269   19,8 %1,8 %
Dánsko131 885,927 739,1            4 764   26,6 %0,2 %
Německo2 325 462,7267 835,8            3 220   13,0 %-0,3 %
Estonsko4 953,12 580,7            1 942   108,8 %12,0 %
Irsko218 157,513 934,2            2 807   6,8 %4,4 %
Řecko341 023,09 950,0               928   3,0 %0,2 %
Španělsko1 345 570,0156 750,0            3 312   13,2 %7,1 %
Francie2 650 116,2270 613,4            4 020   11,4 %3,8 %
Chorvatsko43 655,84 282,2            1 055   10,9 %4,9 %
Itálie2 573 385,5163 444,0            2 740   6,8 %2,6 %
Kypr24 828,73 870,7            4 359   18,5 %7,9 %
Lotyšsko12 749,91 503,3               788   13,4 %3,2 %
Litva23 060,55 536,6            1 982   31,6 %6,5 %
Lucembursko15 941,51 963,8            3 137   14,0 %6,5 %
Maďarsko105 548,411 389,3            1 166   12,1 %2,0 %
Malta6 960,01 257,2            2 443   22,0 %2,8 %
Nizozemí434 931,040 261,0            2 313   10,2 %0,5 %
Rakousko315 159,634 819,3            3 912   12,4 %1,6 %
Polsko292 907,247 265,9            1 245   19,2 %2,8 %
Portugalsko270 491,720 514,2            1 992   8,2 %3,8 %
Rumunsko102 531,324 442,9            1 265   31,3 %8,9 %
Slovinsko37 428,75 684,3            2 712   17,9 %10,2 %
Slovensko55 180,69 905,5            1 815   21,9 %5,7 %
Finsko164 266,021 392,0            3 872   15,0 %5,6 %
Švédsko196 733,928 170,7            2 728   16,7 %1,3 %

Zdroj: Eurostat

Tab.2

Hrubý dluh států EU v % HDP
Země2019
(v %)
2020
(v %)
Změna v roce 2020 (v p. b.)Průměrná změna za období 2011-2019 (v p. b.)
Evropská Unie – 27 států77,590,713,2-0,3
Belgie98,1114,116,0-0,2
Bulharsko20,225,04,80,5
Česká republika30,338,17,8-0,8
Dánsko33,342,28,9-1,0
Německo59,769,810,1-2,5
Estonsko8,418,29,80,2
Irsko57,459,52,1-3,2
Řecko180,5205,625,13,7
Španělsko95,5120,024,53,9
Francie97,6115,718,11,4
Chorvatsko72,888,715,91,7
Itálie134,6155,821,21,7
Kypr94,0118,224,24,2
Lotyšsko37,043,56,5-1,2
Litva35,947,311,40,0
Lucembursko22,024,92,90,2
Maďarsko65,580,414,9-1,6
Malta42,054,312,3-2,6
Nizozemí48,754,55,8-1,2
Rakousko70,583,913,4-1,4
Polsko45,657,511,9-0,9
Portugalsko116,8133,616,81,8
Rumunsko35,347,312,00,6
Slovinsko65,680,815,23,0
Slovensko48,260,612,40,8
Finsko59,569,29,71,4
Švédsko35,039,94,9-0,3

Zdroj: Eurostat

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru