Dnes vyšlo 15 článků

Za vznik života na Zemi zřejmě mohou “černí kuřáci”!

Za vznik života na Zemi zřejmě mohou “černí kuřáci”!

Jak vznikl život na Zemi? Na tuto otázku nenalézáme ani v 21. století odpověď. Podle analýzy DNA a RNA mají naprosto všechny organismy jednoho společného předka, ze kterého se vyvinul veškerý život na naší planetě. Mohlo se jednat o jednoduchý mikroskopický organismus podobný dnešním bakteriím. I ten však musel z něčeho vzniknout. V poslední době se skupina francouzských vědců přikládá k názoru, že za jeho vznikem stojí tzv. černí kuřáci.

Kdo jsou „černí kuřáci“?

Dle skupiny francouzských vědců právě černí kuřáci, což jsou hlubokomořské hydrotermální průduchy nalézající se na dně moří. Ti vyvrhují horké proudy plné reaktivních chemikálií do chladné mořské vody. Objekty nacházející se v okolí středooceánských hřbetů poskytují horninové povrchy, jež umožňují reakci chemických látek z hlubin planety – tato teorie byla publikována ve vědeckém časopise Nature.

Vědecký postup

Tým vědců jako první nezkoumal pouze vodu v blízkosti vývěrů. Tak tomu bylo v předchozím bádání, při kterém docházelo vlivem nedokonalých metod průzkumu k neobjektivním výsledkům. Tato skupina však jako vůbec první dokázala vyzvednout horniny z příslušného místa, analyzovat jejich složení a složení roztoku uvnitř horniny, kde hledali složité organické látky.

984091_

Objev tripofanu

Skupina vědců dále prezentovala, že aminokyseliny, což jsou základní stavební jednotky bílkovin, vznikají zcela bez přispění organismů právě v blízkosti horkých vývěrů na hranici oceánu a zlomů v zemské kůře. Konkrétně zde objevili aminokyselinu tryptofan. V nahnědlém roztoku z nitra kamenů dále objevili uhlíkaté sloučeniny – indol, skatol či hydroxykyseliny. Roztok i vyzvednuté horniny zkoumali pomocí vysoce specializovaných forem mikrospektroskopie.

Kde výzkumy probíhaly?

Pro svá zkoumání si vědci vybrali soustavu hlubokomořských vývěrů v oblasti Středoatlantského hřbetu. Tomuto místu se říká „Ztracené město“. Konkrétně vyzvedli z hloubky 173 metrů od dna oceánu horninu s názvem harzburgit – tento minerál tvoří mimo jiné olivíny a pyroxeny, které obsahují oxid železnatý.

V přítomnosti oxidu může za vysokých teplot docházet k redukci vody, během níž se uvolňuje reaktivní vodík – ten může dále redukovat anorganický uhlík a napomáhat utváření složitých organických sloučenin, například aminokyselin.

984095-img-kurak-cerny-crop-v0

Hlubokomořské teze?

Badatelé tak nastínili konkrétní chemickou cestu, pomocí níž zmíněná aminokyselina tryptofan v blízkosti hlubokomořských vývěrů vzniká. Uvedli, že se tak může dít na základě Friedel–Craftsovy reakce za pomocí prezencí železitých saponitových jílů. Saponit dále může napomáhat řetězení aminokyselin v bílkoviny. Tato smělá teze nabádá k dalšímu zkoumání hlubokomořského prostředí.

Kromě zodpovězení otázky vzniku života výzkum pomáhá také při předvídání dalšího vývoje planety – můžeme jen čekat, jaký bude…

 Zdroj text, foto: https://www.chemistryworld.com/features/hydrothermal-vents-and-the-origins-of-life/3007088.article

 

Komentáře

Nahoru