Tisková zpráva: www.nephrocare.cz – web (nejen) pro pacienty s onemocněním ledvin

www.nephrocare.cz – web (nejen) pro pacienty s onemocněním ledvin

Společnost Fresenius Medical Care uvedla v prosinci 2012 nové webové stránky pro pacienty a všechny zájemce, kteří se chtějí informovat o problematice onemocnění ledvin, možnostech léčby i životě s onemocněním ledvin a dialýzou.

Webové stránky nabízejí v pěti hlavních sekcích odborné informace i praktická doporučení. Nejrozsáhlejší sekce „Pro pacienty a jejich blízké“ zahrnuje otázky medicínského charakteru od funkčnosti ledvin po jejich konečné selhání a možnosti následné léčby. Čtenář je mj. seznámen s možnostmi náhrady funkce ledvin, principy dialyzační léčby a získá základní informace spojené se zahájením a průběhem léčby v dialyzačním středisku. Další kapitoly se zaměřují na praktické stránky života s onemocněním ledvin – možnosti cestování s dialýzou, výživu na dialýze, speciální služby ve středisku. V sekci „Naše dialyzační střediska“ lze vyhledat veškeré potřebné kontakty a základní informace o každém z 19 dialyzačních středisek sítě Fresenius Medical Care v České republice, ale také o dialyzačních střediscích sítě Fresenius Medical Care v celém světě. Další sekce seznamují s prací lékařů a sester a kvalitou péče v dialyzačních střediscích a představují také společnost Fresenius Medical Care a její zdravotní služby, které nesou stejné označení jako webové stránky – NephroCare.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková

Marketing Specialist

Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Phone.: + 420 273 037 923

Fax: + 420 235 350 506

Cell: +420 734 763 926

dagmar.bilkova@fmc-ag.com

www.fresenius.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese www.protext.cz.

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru