Wi-Fi

Wi-Fi je technologie pro bezdrátové připojení k internetu z telefonu, tabletu nebo notebooku. Wi-Fi sítě většinou najdete zdarma v restauracích, knihovnách nebo na nádražích.

Často bývá na veřjných místech dostupná zdarma, ale také bývá nezabezpečená. Může se k ní tedy připojit kdokoliv odkudkoliv. Proto se nedoporučuje platit například přes internet banking v případě, kdy používáte veřejně dostupnou Wi-Fi, jelikož hrozí, že vám někdo zcizí heslo a vybrakuje vám účet.

Komentáře

Nahoru