Dnes vyšlo 15 článků

Web Sharia4czechia končí, ale islamizace Česka pokračuje

Pokud se ohlédneme ještě pár let nazpět tak  zjistíme, že každý stát si dodržoval kulturní a náboženské zvyky na svém území.  Izrael si spolu se svou Zdí nářků hýčkal judaismus, Bali s majoritním postavením spirituálního hinduismu stejně jako Západní Indie,  Buddhismus je druhým jménem Tibetu či Nepálu a Islám byl ještě donedávna orientální symbol Saudské Arábie. Ale jak je tomu dnes? 

Islamizace Evropy

Cílem skupiny a webu Sharia4czechia bylo šíření islámu a prosazování islámského práva v České republice. Novinkou pro mnohé může být, že tento proselytický (proselyta = obrácený, přestoupivší na novou víru) web ukončil k 1. srpnu 2015 svou činnost.  Horší zprávou zcela jistě je, že dle oznámení na stránce, budou aktivity pokračovat jiným a efektivnějším způsobem. Co si pod tímto výrokem představit je horko těžko definovatelné. Web je nově přesměrován na stránku Islámská výzva.

Zlatá demokracie

Demokracie je forma vlády ve které se všichni občané rovně podílejí. Základní a srozumitelná definice, která tvrdí, že rovnoprávnost je klíč k lepší budoucnosti. Co když ale ne? Výklad české legislativy hlásá myšlenku, fakt, který hovoří zcela jasně – islamizace České republiky je legální. Iniciativa také uvažuje o paralelním právním systému.  Bezpečnostní informační služba proselytismus bedlivě sleduje, což je zatím to jediné, k čemu má pravomoc.

V Čechách volní jako ptáci..

Obyvatelé ČR mají ústavním právem zaručenou svobodu náboženského vyznání. Jednoduše řečeno Buddha, Brahma, Višna či Šiva vyznávat můžete všechny, některého z nich, žádného nebo někoho úplně jiného. Srdce Evropy, Česká republika přistupuje ke všem stejně, což znamená, že zvyšující se stav islamizace nijak nereguluje. Neexistuje žádný zákon, který by jasně definoval teorii tradice a kultury, které by byly povinné na území našeho státu. Slavíte Vánoce, Velikonoce, Den upálení mistra Jana Husa? Je to jen a jen vaše volba. Svoboda projevu, svoboda života.

Pokud by měla být islamizace úspěšná jak na území republiky, tak v Evropě, musí hrát hlavní roli v celé hře „evropský živel“, tedy sami Češi a Evropané, kteří věří v Boha . Ti pak budou předávat svá přesvědčení svým rodinám, příbuzným, známým, neznámým či domácím mazlíčkům.

 „Snaha o islamizaci České republiky je naší povinností, je legální – přesněji, zákony osobní přesvědčení víry/nevíry v Boha neřeší a nevyvozuje z toho žádné následky – a zcela upřímně věříme, že i prospěšná,“ uvádí se v archivu webu ke snaze islamizovat ČR.

V současné době je šaríja ( = muslimský právní systém) neslučitelná s Ústavou České republiky – to se ale může v okamžiku změnit. Právní autonomie muslimů v ČR se může stát skutečností pouhým lusknutím prstů. Vše bude záležet na množství muslimů v našem státu. Nelekejte se tedy, až v “Horní Dolní” spatříte vystavěnou mešitu – počet vyznavačů islámské víry zřejmě stoupl na dostatečný.

Alláh je věčný

Věřit. Každý člověk by měl mít víru v něco, někoho. Ať už se jedná o víru v sebe sama, svou rodinu nebo Boha, vždy by mělo jít o soukromou věc, která neexpanduje do celého světa. Dle Koránu musí každý muslim dodržovat pravidla svého náboženství , jelikož se jedná o neodlučitelnou součást jejich života.  Prozatím je muslimská komunita v Česku natolik malá, že své zvyky musí provádět na privátní půdě svého domova. Zkusme vzít celou problematiku z jiné stránky. Když jedete na dovolenou například do Vietnamu, nutíte místní obyvatele aby na vás mluvili česky? No, zřejmě ne. A tak by tomu mělo být i v oblasti náboženství.

Denriéra webu Sharia4Czechia

Důvodem ukončení provozu zmíněného webu  je“ vnitřní reflexe islámské osvěty v ČR“, která do budoucna nepočítá s webem sharia4czechia jako prioritou. Na titulní straně webu však vede cesta k nové stránce pod názvem Islámská výzva a k výkladům v archivu. Nejedná se tedy o konec jako takový. Spíše by bylo na místě říci, že vzniklo přesměrování na začátek konce.

Kéž mír a láska zvítězí nad lží a nenávistí

Slova klasika – Václava Havla – jsou v tuto chvíli více než trefné. Nezbývá než doufat ve zdravý selský rozum naši populace. Světlejší zítřky nás jistě čekají, hlavně o tom nepochybovat.

Zdroje: inspirationalstorytellers,  ac24tripzonedesmond

Jmenuji se Radka a vyznačuji se tím, že ráda píši. Druhým rokem mám vlastním blog, kde se snažím psát poznatky ze svého života ironickou formou. Kromě psaní jsem instruktorka jógy, knihomol, milovník zvířat - hlavně psů a věčný snílek.

Komentáře

Nahoru