Dnes vyšlo 15 článků

Výzkum od Seznamu: Denně využívá email 78% lidí, jen jedno procento nevlastní emailovou schránku

Nejvyužívanějším a nejdynamičtěji rostoucím komunikačním kanálem na internetu je e-mail. Vyplývá to z průzkumu společnosti Seznam.cz o způsobech on-line komunikace. Výsledky jsou shrnuty v přehledné infografice „Komunikace na internetu“.

Seznam - průzkum a infografika - využívání emailu, Facebooku, Skype a ICQ

Výzkum od Seznamu: Denně využívá email 78% lidí, jen jedno procento nevlastní emailovou schránku

Z výzkumu je patrné, že na denní bázi e-mail používá 78 % dotázaných. Vlastní ho ale až 99 %  účastníků průzkumu. Celých 93 % respondentů uvedlo, že používá e-mail stejně nebo dokonce více než v předchozím roce. Typ komunikačních nástrojů, které lidé využívají ke komunikaci, závisí i na věku uživatelů. Mladí lidé považují za synonymum běžné komunikace Facebook. E-mail chápou spíše jako povinný kanál pro řešení školních nebo pracovních potřeb a byrokratických záležitostí typu registrace do nejrůznějších služeb. Komunikace přes e-mail je obecně chápaná jako formální, bezpečná, seriózní a spolehlivá. V tom se liší od Facebooku, který dotazovaní chápali jako poněkud riskantní nástroj.

Infografika popisuje i další on-line kanály, které lidé využívají, a to Skype a ICQ.

Zatímco Skype používá až 70 % respondentů a je vnímán jako nástroj, který je užitečný a šetří peníze, tak ICQ má nálepku zastaralého kanálu, který aktuálně používá jen 39 % dotázaných. Průzkum probíhal formou on-line dotazníku v období od 2. srpna do 2. září 2012. Zúčastnilo se ho 923 respondentů. S deseti z nich byl proveden individuální hloubkový rozhovor pro získání detailnějšího vhledu do jednotlivých odpovědí.

Metodika průzkumu

Průzkum byl koncipován jako kombinace hloubkových rozhovorů a on-line dotazování uživatelů služeb Seznamu. U kvalitativní části bylo uskutečněno 10 hloubkových rozhovorů, které mimo jiné posloužily pro kalibraci kvantitativního dotazníku. Vzorek kvantitativní části je reprezentativní na uživatele starší 10 let. Vážení bylo provedeno při kvótách na pohlaví, věk a vzdělání. Odkaz na elektronický dotazník byl umístěn na vybraných službách Seznamu a rozeslán direct mailem členům on-line panelu. Sběr dat proběhl v termínu 2. srpna až 2. září 2012 Celkem bylo zpracováno 913 platných responsí.

Zdroj: https://seznam.sblog.cz/2013/03/26/498

Komentáře

Nahoru