VIDEO: Druhá tvář Valentýna, kampaň proti násilí páchanému na ženách

Den svatého Valentýna máme všichni spojený se „svátkem zamilovaných“. Ale skutečná láska se za posledních pár let z tohoto svátku tak trochu vytratila. Po zhlédnutí videa organizace V-Day budete mít 14. únor opět spojený s potřebou dávat a poskytovat skutečnou lásku.

Na svatého Valentýna roku 1998 vzniklo aktivistické hnutí V-Day, které každoročně (právě na „svátek lásky“) připomíná světu odvrácenou tvář „lásky“. Celosvětové hnutí V-Day bojuje proti násilí páchanému na ženách.

Bojují prostřednictvím drsných videí, která nabádají ženy k odvaze se vzepřít. Videa zveřejňují právě na svátek svatého Valentýna a uvádějí tak do kontrastu lásku a násilí.

V roce 2001 vznikla z hnutí i stejnojmenná nezisková organizace.

V rámci své kampaně One Billion Rising upozorňuje V-Day na statistiky OSN, podle kterých je každá třetí žena na světě během svého života znásilněna nebo se stane obětí násilí.

Více na www.vday.org/home, www.facebook.com/vday

Zdroj: www.vday.org

Video: www.vimeo.com

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru