Dnes vyšlo 15 článků

Vědci vypěstovali bio-ledvinu

Vědci vypěstovali bio-ledvinu

Naděje pro tisíce čekatelů na transplantaci svítá

Americkému vědeckému týmu se podařil průlom, když v neděli představili ledvinu, vypěstovanou v laboratorních podmínkách. Umělá ledvina po transplantaci kryse začíná filtrovat krev a tvořit moč. Výsledek věděcké práce znamená obrovský krok vpřed ve snaze pomoci lidem, kteří prodělali selhání ledvin.

Ledviny patří k nepostradatelným orgánům. Filtrují krev a zbavují ji škodlivin, také odvádí z těla přebytečnou vodu. Zároveň se jedná o orgány velmi citlivé na poškození, což dokládají i dlouhé fronty čekatelů na transplantaci.

Američtí vědci předpokládají následující způsob „výroby“ umělé ledviny: z pacientova těla se vyjme stará, nefunkční ledvina a z té se odeberou všechny staré buňky, až vznikne slupka podobná prázdné včelí plástvi. V té se pak nechá vyrůst ledvina nová, za využití buněk odebraných pacientovi.

Proti tradiční transplantaci by tato metoda měla velké výhody: zaprvé by se jednalo o pacientovu vlastní tkáň a nehrozilo by tedy odmítnutí ledviny imunitním systémem organismu. Tím pádem by odpadlo celoživotní užívání léků, potlačujících imunitu. Také by se značně zvýšilo množství orgánů pro transplantaci, protože i ledviny, dnes odmítané jako nevyhovující, by se mohly stát základem pro vytvoření nového orgánu.

Vědci ovšem upozorňují, že celý výzkum tvorby bio-ledvin je zatím v plenkách. Než bude moci být zahájeno zkoumání na lidech či dokonce lékařské využití, musí ještě tým vědců vyřešit mnohé problémy. Doufejme, že se jim to podaří co nejdříve…

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz

Jsem studentka speciální pedagogiky s velkým zájmem o vše nové a neznámé. Svět IT je pro mě stále velkým dobrodružstvím a nekonečným zdrojem zajímavých poznatků a informací, o které se s vámi prostřednictvím Objevit.cz budu dělit.

Komentáře

Nahoru