Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Včas se proplácí jen zhruba polovina faktur, během letních dovolených se mohou prodlevy ještě zvětšit

Zdá se, že pokud jde o platební morálku, nepatří Češi zrovna mezi premianty. Podle dat z fakturačních systémů pro živnostníky i firmy od společnosti Solitea uhradí odběratelé pouze polovinu faktur ve smluveném termínu. Letní dovolené přitom prodlevy v uhrazení faktur tradičně ještě prodlužují.

O jak dlouho se jednotlivci i firmy nejčastěji s placením opozdí? Průměrně 13 % faktur zaplatí do sedmi dnů od data splatnosti. V tomto případě se přitom platební morálka s postupující pandemií horšila. Zatímco v dubnu 2019 zaplatili Češi do sedmi dnů po splatnosti 14 % faktur, v prosinci 2020 jich bylo v této době zaplaceno jen 10,6 %.

Podíl faktur, které zůstávají neproplacené, se dle dat fakturačních systémů od společnosti Solitea pohybuje až okolo 24 %.

“Naše systémy sice ukazují, že nikdy není zaplaceno více než 20 % všech v Česku vystavených faktur. Domníváme se však, že reálný počet těch nikdy neuhrazených je výrazně nižší. Odhadujeme, že přibližně třetina až polovina faktur, které evidujeme jako nezaplacené, je ve skutečnosti uhrazena. Čeští podnikatelé pouze ve fakturačním systému nezaznamenají, že jim peníze dorazily, a proto tyto faktury i nadále evidujeme jako neproplacené,” vysvětluje Daniel Šturm, marketingový ředitel společnosti Solitea.  

Do jednoho měsíce od termínu uhradí Češi průměrně 11 % faktur. “Pokud odběratelé nezaplatí do měsíce od data splatnosti, šance dodavatelů získat peníze standardní cestou se podle našich statistik velmi snižuje – pouhých 6 % faktur zaplatí odběratelé po třicátém dni od splatnosti,” dodává Šturm.  

A jaká je pro srovnání situace na Slovensku? Podle statistik z fakturačních systémů jsou na tom naši východní sousedé s platební morálkou ještě o něco hůř než my. Ve sledovaném období Slováci uhradili ke stanovenému datu splatnosti pouze 38 % faktur. Dalších 11 % pak bylo zaplaceno do sedmi dnů po splatnosti a srovnatelné množství z nich uhradili lidé či firmy do měsíce po datu splatnosti. Bez záznamu o zaplacení zůstalo 34 % vystavených faktur.

“Zaznamenávání příchozích plateb ve fakturačním programu samozřejmě velmi doporučujeme. Je to účinná prevence proti budoucím nedorozuměním a nejasnostem s platbami. Pokud vydávám pár faktur měsíčně, dokážu si proplacení ohlídat i ručně. Když se ale podnikání rozjede ve větším, je systematická evidence nezbytná a fakturační program může ušetřit spoustu zbytečných nervů,” podotýká Šturm.

Jak postupovat, když se některá z vašich faktur objeví mezi nezaplacenými?

1/ Pokud se stane, že klient fakturu neproplatí, je nutné tuto situaci co nejrychleji začít řešit. Může jít o opomenutí nebo se třeba mohlo stát, že e-mail s fakturou zapadl do spamu. Proto je vhodné odběratele slušně upozornit, že k jejímu proplacení doposud nedošlo. K tomuto kroku běžně dochází okolo sedmého dne po datu splatnosti.

2/ Nedojde-li po první upomínce k proplacení faktury, je vhodné dlužníkovi poslat další, tentokrát důraznější upomínku. V ní by mělo být důrazně naznačeno, k čemu by mohlo dojít, pokud by dlužná částka nebyla uhrazena.

3/ Nehodlá-li dlužník přes veškerou vaši snahu upomínat fakturu zaplatit, je jedinou zbývající cestou soud. Před podáním samotné žaloby musíte ve stanoveném termínu dlužníkovi zaslat tzv. předžalobní výzvu. V případě, že soud rozhodne ve prospěch dodavatele, má dlužník za povinnost dluh ve stanovené lhůtě uhradit.

4/ Dalším možným řešením situace, kdy dlužník odmítá zaplatit, je odprodej pohledávky společnosti, která se jejich vymáhání věnuje.

O společnosti SOLITEA

Solitea, a.s. patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. Společnost zaměstnává v sedmi zemích více než 1 400 zaměstnanců a celosvětově obsluhuje více než 260 000 zákazníků v 35 zemích. V tomto roce Solitea očekává konsolidované výnosy přesahující 130 milionů eur a dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu. V posledních čtyřech letech uskutečnila Solitea mnoho významných akvizic IT společností v evropském regionu. Solitea dlouhodobě posiluje svoji pozici významného evropského dodavatele informačních technologií pro komerční subjekty i státní správu. Majoritními vlastníky holdingu Solitea jsou slovenská private equity společnost Sandberg Capital a Martin Cígler.

 

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru