Dnes vyšlo 15 článků

Tisková zpráva: Valná hromada SAB Finance a.s. schválila po nejúspěšnějším roce v historii návrh na výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun

Valná hromada společnosti SAB Finance a.s. schválila výplatu dividendy za rok 2020 ve výši 100 milionů korun. Čistý výrok auditora KPMG potvrdil za rok 2020 zisk před zdaněním přesahující 144 milionů korun, což vykazuje meziroční nárůst zisku o více jak 58 % vzhledem k vykázanému zisku 91 milionů korun za rok 2019. Stejný nárůst, tedy přes 58 %, vykazuje SAB i v rámci čistého zisku po zdanění. Ten za rok 2020 přesáhl 116 milionů korun. Valná hromada schválila výplatu dividendy 100 milionů korun a rozhodla, že zbývající část zůstane na účtu nerozděleného zisku minulých let. Pro tento návrh hlasovalo 94,9431 % celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti. Výplata dividendy akcionářům za období prvního pololetí roku 2021 je naplánována na třetí čtvrtletí letošního roku.  

Od ledna 2021 je SAB Finance a.s. obchodována na Burze cenných papírů Praha a investorům nabízí konzervativní dividendové akcie s až dvakrát ročně vyplácenou dividendou v plánované výši 5 % p.a. z tržní ceny akcie při přijetí k obchodování. Společnost má dlouhodobě ziskovou historii a v ziskovosti pokračovala i v prvním čtvrtletí roku 2021. Obrat za první čtvrtletí letošního roku přesáhl 56 miliard korun a zisk před zdaněním překročil 41 milionů Kč.

SAB Finance dosáhla za rok 2020 skvělých hospodářských výsledků a výborných výsledků bylo dosaženo i za první čtvrtletí letošního roku. Investoři se na tomto úspěchu budou podílet už letos, jelikož dividendu za první pololetí plánujeme vyplatit v letních měsících tohoto roku,“doplňuje zakladatel SAB Finance a.s. Radomír Lapčík.

Zápis z valné hromady je uveřejněn na www.sab.cz v sekci pro investory.

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru