V tomto městě neexistují peníze, politika, ani náboženství. I přesto vzkvétá

V Indii vyrostlo unikátní městečko, které nepatří nikomu, respektive patří všem. Zpočátku se mělo jednat pouze o experiment. Indické město Auroville založila 28. února 1968 Mira Alfassa, přičemž o návrh se postaral francouzský architekt Roger Anger.

Otevření projektu Auroville, který spadá pod křídla nadace Sri Aurobinda, se zúčastnilo více než 124 delegátů z různých částí světa. Zdejší obyvatelé si vytvořili vlastní chartu, která byla přeložená do 16 různých jazyků. A občané myšlenky a pravidla aplikují v každodenním životě, politice, technologiích, ekologii a rozvoji.

Tato charta, která reprezentuje jakýsi přístup a slib městu, je uschována v urně mramorového památníku, který je charakteristický tvarem symbolického lotosu. A v neposlední řadě je ve městě kladen důraz na náboženství, ale ne na jedno konkrétní. Znamená to tedy, že každý si může zvolit, jaké náboženství bude vyznávat.

Zakladatelka chtěla vybudovat město, ve kterém budou lidé žít v míru a harmonii bez ohledu na náboženství, rasu či národnost. Auroville zaujímá plochu o velikosti 20 kilometrů čtverečních, přičemž bylo postaveno na neúrodné pustině, ale i napříč tomu vzkvétá. Ve městě se nachází 4 různé zóny, a to obytná, industriální, kulturní a mezinárodní. V okolí města se nachází takzvaný zelený pás vystupující jako výzkumné prostředí. V zeleném pásu se nachází farmy, pole, botanická zahrada, banka se semínky léčivých rostlin a podobně. Auroville využívá energii ze solární elektrárny a obyvatelé mají solární vařiče, na kterých vaří.

Indická vláda volí správní radu, která je ve městě nejvyšším orgánem. Správní radu tvoří skupina 7 lidí složená z významných odborníků v oblasti vzdělávání, životního prostředí, kultury a sociálních služeb. A dalším hlavní orgánem, který také vybírá vláda, je Mezinárodní poradní sbor složený z 5 lidí.

V 70. letech město obývalo kolem 400 lidí, přestože bylo přizpůsobené až pro 50 000 obyvatel. Současný počet obyvatel činí 2 487, kteří se sem přistěhovali ze 49 zemí světa. Žijí zde Indi, Francouzi, Němci, ba dokonce i dva Češi.

Zajímavostí je, že ve městě neexistují papírové peníze či mince, protože každý občan vlastní centrální účet s vlastní kartou. Očekává se, že obyvatelé měsíčně přispějí nějaký příspěvek na celkovou společnost města. A nemusí se jednat pouze o finanční příspěvek, ale také se může jednat o pomoc při práci či vykonání nějaké laskavosti. Obyvatelé si dokonce mohou půjčit peníze, kdy komunita jim poskytne tolik, aby to pokrylo běžné měsíční výdaje na život. Ekonomika v tomto městě prosperuje a obyvatelé se snaží neustále naplňovat cíle charty.

Obyvatelé pracují ve výrobě dekoračních předmětů či vonných svíček, ve službách i v obchodech s potravinami. Příjmem města jsou dary od organizací. Lidé se ve městě věnují i zemědělství, lesnictví, ekologii, technologiím, kultuře, územnímu plánování, vzdělávání a podobně.

Zdroj: Interez.sk

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru