Tisková zpráva: Úspory.cz reagují na tiskovou zprávu ČTÚ

Dne 25. 2. 2013 vydal portál Úspory.cz tiskovou zprávu „Finanční server Úspory.cz nově nabízí porovnání mobilních tarifů“ týkající se cenové kalkulačky mobilních služeb s nepravdivou informací o schválení této kalkulačky Českým telekomunikačním úřadem. Porovnávač cen mobilních tarifů na portálu Úspory.cz ČTÚ schválen nebyl. Za vydání této nepravdivé informace se společnost Elephant Orchestra, která portál provozuje, omlouvá.

Český telekomunikační úřad v tiskové zprávě „ČTÚ upozorňuje: cenová kalkulačka tarifů mobilních služeb serveru Úspory nemá akreditaci ČTÚ“ ze dne 4. 3. 2013 upozornil na nepravdivé tvrzení, které zaznělo v tiskové zprávě portálu Úspory.cz a v některých obchodních sděleních distribuovaných elektronickou poštou. Na základě TZ Českého telekomunikačního úřadu zahájila společnost Elephant Orchestra, s.r.o. interní šetření ohledně nesrovnalosti sdělení o schválené kalkulačce na https://www.uspory.cz.

Společnost došla k závěru, že nepravdivé sdělení vzniklo záměnou informací, které jeden z externích spolupracovníků špatně zpracoval a omylem uvedl nepravdivou větu o schválení této kalkulačky Českým telekomunikačním úřadem.

Elephant Orchestra, s.r.o. zdůrazňuje, že na webových stránkách https://www.uspory.cz nikdy nebyla a není žádná informace o schválení Českým telekomunikačním úřadem. ČTÚ obdrží od společnosti Elephant Orchestra, s.r.o. předmětnou omluvu, za vydání nepravdivé informace o schválení cenové kalkulačky mobilních služeb v tiskové zprávě a obchodních sděleních.

Společnost Elephant Orchestra, s.r.o. se dále distancuje od tvrzení Českého telekomunikačního úřadu o rozesílání nevyžádané e-mailové pošty. Veškeré marketingové aktivity distribuovaných prostřednictvím elektronických prostředků jsou zasílány pouze zákazníkům této společnosti na základě předchozího souhlasu od subjektu údajů.

KONTAKT:

Arnošt Machytka

General Manager

machytka@elephant.orchestra.com

Elephant Orchestra, s. r. o.

Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

tel: (+420) 270 003 640

office@elephant-orchestra.com

web: www.elephant-orchestra.com

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru