Tisková zpráva: Unicorn Systems dodal systém Damas Power do Teplárny Strakonice

Unicorn Systems úspěšně dokončil ve společnosti Teplárna Strakonice implementaci systému Damas Power, řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla.

Systém Damas Power na základě evidovaných technických a provozních parametrů teplárny vypočítává možné varianty dodávek elektrické a tepelné energie, včetně rezerv pro poskytování podpůrných služeb, a spotřeby surovin. Prodej elektřiny a tepla je následně realizován na základě vybraného obchodního plánu, který může být postupně upřesňován v několika fázích (roční, týdenní, denní a operativní příprava). Plnění finančního a obchodního plánu, včetně ekonomičnosti chodu výroby, je v systému Damas Power následně vyhodnocováno z různých provozně-ekonomických pohledů.

Damas Power Teplárně Strakonice umožňuje dosahovat významných tržeb z prodeje elektřiny a podpůrných služeb (PpS) při optimálním využití výrobních zdrojů. Zároveň poskytuje ucelený přehled o provozu teplárny a jejích zařízeních, čímž významně přispívá k ekonomičnosti jejího provozu. Údaje slouží jak pro vlastní potřebu teplárny, tak pro potřeby úřadů (Energetický regulační úřad, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu). V neposlední řadě je Damas Power jako modulární řešení jednoduše do budoucna rozšiřitelný.

"Díky systému Damas Power můžeme řídit technické i obchodní procesy v Teplárně Strakonice mnohem efektivněji a dosahovat významných úspor, což je v dnešní, pro teplárenství tak obtížné době, velmi důležité," uvádí Václav Braun, Odborný ředitel pro obchod, Teplárna Strakonice.

Jan Konrád, International Services Director Unicorn Systems, dodává: "Damas Power je řešení, které přináší komplexní podporu provozovatelům tepláren a elektráren a jsem rád, že se nám podařilo uspokojit všechny požadavky tohoto náročného klienta."

Systém Damas Power je nyní provozován v režimu 24x7x365 a je hlavním provozně-ekonomickým systémem společnosti Teplárna Strakonice a.s.

O Unicorn Systems

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám svých zákazníků.

Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. Přestože při své práci uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek, vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím – kvalita, kvantita, termín a cena.

Tato i další tiskové zprávy Unicorn Systems jsou k dispozici na webových stránkách https://www.unicornsystems.eu.

O Teplárně Strakonice

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba tepla, rozvod tepla a výroba elektrické energie. Teplárna Strakonice, a. s. zajišťuje dodávky tepelné energie do soustavy zásobování teplem na území města Strakonice. Odběratelům poskytuje komplexní služby v dodávkách tepla až na paty domů. Současně je výrobcem elektrické energie a dodává elektrickou energii do distribuční rozvodné sítě firmy E.ON, a. s. Oba druhy energie jsou získávány v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Od roku 2005 má společnost plně certifikovaný integrovaný systém řízení (ISŘ), který zahrnuje řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce dle požadavků mezinárodních norem.

Další informace naleznete na adrese https://www.tst.cz.

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru