TTS (text-to-speech)

TTS (text-to-speech) je technologie, prostřednictvím které je převáděn text do hlasové podoby.

V běžném životě se s touto technologií můžete setkat například v situaci, kdy posíláte SMS z mobilního telefonu na pevnou linku, právě tímto softwarem jsou pak zprávy příjemci čteny. Příkladů může být více. Hlavně v zahraničí využívají TTS software některé společnosti pro své hlasové telefonní systémy. Rovněž např. čtečka kindle je vybavena tímto softwarem pro hlasové předčítání textu.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru