Dnes vyšlo 15 článků

Tomáš Zahradník, zakladatel ProStředoškoláky.cz: „Školy neučí to, co je pro dnešní dobu podstatné“

Tomáš Zahradník, zakladatel ProStředoškoláky.cz: „Školy neučí to, co je pro dnešní dobu podstatné“

Mimoškolní vzdělávání je fenomén, který dává diskusi o budoucnosti vzdělávácího systému konečně trochu svěží a věcné impulzy. Tomáš Zahradník, jeden z těch, kteří vlastním příkladem inspiruje zastánce a pobuřuje kritiky, se rozhodl vzít vzdělání do vlastních rukou. Školní docházku zkrátil na polovinu, přidal kurzy informatiky a sebevzdělávání, založil portál ProStředoškoláky.cz a letos úspěšně odmaturoval. Čeho si na zkušenosti váží?

Tome, část střední školy jsi nestudoval standardním způsobem – do školy jsi docházel jen na vybrané hodiny, zbytek sis dostudovával doma. Jak jsi k tomuto rozhodnutí došel, inklinoval jsi k samostudiu už nějakou dobu? Co bylo impulzem?

Chtěl jsem dělat něco navíc, zajímal jsem se o fyziku a mimo školu bylo spoustu příležitostí, jak se rozvíjet. Abych je mohl dělat, potřeboval jsem mít více času. Vedení školy mi umožnilo studovat s individuálním studijním plánem a neplnit tudíž povinnost docházet na každou hodině.

Co rodiče na to? Bylo to na dlouhé lokte je přemlouvat, respektovali tvé rozhodnutí?

Respektovali. Chápali, že individuální plán nemám proto, abych dělal méně, ale proto, abych dělal více.

zahradnik_05

Zakladatelé ProStředoškoláky.cz: Filip Ibl, Jan Adamov, Tomas Zahradník, Robin Ibl (zleva doprava)

Na SŠ úrovni není nic, na co bych na internetu nenašel odpověď

Kolik hodin denně jsi studiu věnoval? Měl jsi nějakou strategii, dočítal sis například věci k tématu na internetu, koukal jsi na různé přednášky na Youtube? Měl jsi možnost konzultovat látku, které jsi nerozuměl, s učiteli? Byli k tomu vstřícní?

Do školy jsem místo 30 hodin týdně chodil na 10–15. Když jsem se doma připravoval na test, vždycky jsem si řekl, co z látky chci umět a co považuji za zbytečné. Když jsem našel něco, co mě skutečně zaujalo, vygoogloval jsem si klíčová slova a našel pěkný odkaz. Někdy to bylo video na Youtube, jindy lekce na Khan Academy, ale třeba i zapadlé novinové články a fóra. Možnost konzultovat látku s učiteli jsem měl jako každý žák, ale nevyužíval jsem toho. Na středoškolské úrovni není nic, na co bych na internetu nenašel odpověď.

Byla škola k tvému nápadu vstřícná, neházela ti třeba klacky pod nohy? Setkal ses s nějakou negativní reakcí učitele?

Byla, paní ředitelka a vedení školy mě podporovalo, individuální plán mi nabídli. Jsem svým učitelům vděčný za to, že mi klacky pod nohy neházeli, ba mnohdy naopak!

Škola byla k nápadu vstřícná. Tomáš tak získal čas navštěvovat semináře a podívat se do zahraničí.

Škola byla k nápadu vstřícná. Tomáš tak získal čas navštěvovat semináře a podívat se do zahraničí.

Co spolužáci, přáli ti to, nezáviděli? Nebo si mysleli, že jsi magor? Stýkal ses s kamarády i tak, po škole, o víkendech?

Že jsem magor, si někteří myslí dodnes! (smích) Věděli, že mám něco extra, viděli mě nechodit na hodiny, které je nudí. Mí spolužáci byli naštěstí skvělí, zůstalo to u ironických vtipů. Stýkal jsem se s nimi často, každý druhý den jsem se ve škole objevil, chodil jsem s nimi na oslavy apod.

V článku na Idnesu dávali jako protiargument k samovzdělávání skutečnost, že bez školy nemáš společenské kontakty. Tys mezitím ale stihl různé kurzy, školení (programování, investování) – trpěl jsi někdy nedostatkem interakce?  

Nedostatkem interakce jsem netrpěl. Je rozdíl mezi samovzděláváním, kdy člověk sedí 20 hodin doma, a mimoškolním vzděláváním, kdy jde občas do školy a neustále navštěvuje kroužky, kurzy, soutěže, soustředění apod.

Se spolužáky byl v kontaktu neustále, nedostatkem interakcí netrpěl.

Tým ProStředoškoláky.cz

Školy tě nenaučí, jak žít spokojený život

Jak ses během samostudia motivoval? Bylo těžké najít si nějaký svůj řád, fakt si k učení sednout? Nelákalo tě to dělat třeba něco jiného?

Byl jsem motivován zevnitř, baví mě objevovat oblasti, které mi dávají smysl. Kdybych nebyl motivován, o individuální plán si nepožádám. Většinu času jsem strávil prací na programátorském projektu a nad úlohami fyzikálních soutěží. Také jsem věděl, že když dostanu na vysvědčení čtyřky, ředitelka mi individuální plán rozhodně neprodlouží.

Co podle tebe (české) školy neučí?

Neučí to, co je pro dnešní dobu podstatné. Jsou to nejrůznější dovednosti jako kritické myšlení, emoční inteligence, komunikace či tvořivost. Dále neučí, jak žít spokojený život, jak se celoživotně vzdělávat, jak vychovávat děti, jak se chovat k druhým. Přitom tyto dovednosti a znalosti všichni chceme.

Na základě své zkušenosti jsi založil portál ProStředoškoláky.cz. Pro koho je určený, co tam najdeme, v čem nám pomůže?

Během střední školy jsem se účastnil nejrůznějších mimoškolních aktivit a přesvědčil se o jejich smysluplnosti. Rád dávám tento příklad: ve škole do vás nalejí teorii mezinárodních vztahu, proč se ale nezúčastnit celoročního Pražského studentského summitu, kde zastupujete svůj stát a snažíte se pro něj vyjednat co nejlepší podmínky? Mimoškolní vzdělávání člověk umožnít jít do hloubky jeho zájmu, učit se diskuzí, činem. Pokud budete dobří, můžete vyhrát stipendia na vzdělávací programy po celém světě! Spousta žáků však o těchto příležitostech neví, a tak se jich ani nezúčastní. Já byl jedním z nich. Teprve až koncem střední jsem zjistil, kolik příležitostí jsem promarnil.

Na ProStředoškoláky.cz (Facebook) proto žákům pomáháme, aby se jim nestalo totéž. Kromě toho, že jim příležitosti ukazujeme, pořádáme pro ně i vzdělávací kurzy. Na říjen připravujeme akademii!

zahradik_04

Zkušenosti získané mimo školu jsou velice cenné

Letos jsi odmaturoval. Jaký to byl zážitek? Bál ses, jestli jsi něco nezanedbal, nebo jsi naopak byl díky nabitým softskills a zkušenostem z různých školení „dál“ než spolužáci?

Odmaturovat je úžasný zážitek! Z učiva jsem nic nezanedbal, byl jsem vždy klasifikován, nejhorší průměr mám 1,9. A zkušenosti, které jsem získal mimo školu, jsou velice cenné a jsem za ně rád.

Plánuješ jít na VŠ – informatiku. Budeš se při studiu věnovat i nějaké práci, ať už na PrroStředoškoláky.cz nebo praxi v nějaké IT firmě?

Mám k MatFyzu velký respekt, je to pro mě priorita. Má práce na projektu bude muset jít alespoň první rok trošku stranou, náš skvělý tým ale nepoleví. Praxi ve firmě plánuji od druhého roku.

Kdybys měl shrnout, všechno ti tahle zkušenost dala…

Na verdikt je brzy. Můžu ale říci, že jsem si díky mimoškolními vzdělávání našel obor, který chci studovat, poznal nesmírně nadané mladé lidi a podíval se do zahraničí.

Co bys chtěl vzkázat studentům SŠ a gymplů, kteří jsou ve škole nespokojeni a ve tvém příkladu vidí způsob, jak se vzdělávat skutečně pro život?

Neberte školu příliš vážně, učte se jen to, co vám dává smysl, a najděte si dvě tři mimoškolní aktivity.

Dělejte, co vám dává smysl.

Dělejte, co vám dává smysl.

Zdroj fotografií: Tomáš Zahradník

Copywriterka, redaktorka a věčná životní optimistka. V hlavě se mi neustále rodí nové nápady. Píšu články, které bych chtěla sama číst. Stephena Kinga považuji za mistra slova a z Marquezových knih čerpám moudrost pro každý den. Twitter: @pavlaloka

Komentáře

Nahoru