Dnes vyšlo 15 článků

SEO – optimalizace pro vyhledávače

SEO pochází z anglického slovního spojení Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o způsob úpravy webových stránek s cílem co nejlepšího umístění ve výsledcích vyhledávání různých vyhledávačů. Umístění na předních pozicích ve vyhledávání nám zajistí přirozené a dobře zacílené návštěvníky, kteří na naše webové stránky přijdou na základě dotazu, který zadali do vyhledávání.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu webových stránek nejen u nás, ale na celém světě, nabírá SEO neustále na důležitosti. SEO totiž neznamená dosáhnout nějakého bodu nebo vykonat jednu určitou činnost, která nám zaručí přední místo na stránce s výsledky vyhledávání (zkráceně z angličtiny SERP – Search Engine Results Page). SEO vyžaduje být neustále lepší než konkurence. Je to běh na dlouho trať.

I my se tomuto tématu věnujeme, zde je soupis všech článků týkajících se SEO.

Nahoru