Dnes vyšlo 15 článků

Stranger Vision: Portréty vytvořené z DNA z nalezených žvýkaček

Stranger Vision: Portréty vytvořené z DNA z nalezených žvýkaček

Jdete po ulici, v puse žvýkačku. Spěcháte na schůzku a tak žvýkačku spíše nevědomě vyplivnete na chodník. Možná se za chvíli přilepí na podrážku něčí boty, možná ale skončí někde úplně jinde… O měsíc později procházíte uměleckou galerií a ze stěny na vás kouká povědomý obličej. Ten váš! Jak je to možné?

Zvláštnímu umění se věnuje výtvarnice Heather Dewey-Hagborgová. Sbírá na ulici pohozené předměty, včetně vyplivnutých žvýkaček, a z DNA nalezeném na těchto předmětech sestavuje 3D portréty jejich dřívějších majitelů.

Inspirací byl jediný vlas

Umělkyně dostala svou inspiraci ve chvíli, kdy ji zaujal vlas, zachycený v prasklině ve skle. Začala přemýšlet o genetické stopě, kterou za sebou každý den necháváme, a odtud už byl jen krůček k samotné realizaci zvláštní tvorby.

Portrét muže, vytvořený podle DNA z nedopalku cigarety, nalezené na ulici

Portét muže podle DNA nalezeného na ulici

Nedopalek cigarety, nalezený na ulici, z něhož bylo sejmuto DNA pro potřeby vytvoření 3D portrétu výše

Nedopalek, z něhož bylo sejmuto DNA pro portrét výše

Heather se seznámila s řadou biologů, kteří jí podrobně vysvětlili vše, co potřebovala vědět o genetickém materiálu a DNA i o způsobech, jak z DNA získat potřebné informace. Umělkyně začala sbírat předměty, pohozené na ulici, jako jsou žvýkačky nebo nedopalky, a vytvářet z nich pravděpodobné portréty jejich majitelů. Jsou překvapivě reálné, až na jednu věc – z DNA nelze poznat věk jejího majitele, a proto jsou všechny portréty staré asi 25 let.

Zdroj: https://www.thisiscolossal.com/2013/05/stranger-visions-dna-collected-from-found-objects-synthesized-to-create-3d-printed-portraits/

Zdroj obrázků: https://www.thisiscolossal.com/2013/05/stranger-visions-dna-collected-from-found-objects-synthesized-to-create-3d-printed-portraits/

Komentáře

Nahoru