Štítek: Technika

Speciální kurz vylepší vaší paměť – vyzkoušet si ho můžete i online

V dnešní době vyspělých technologií, které jsou chtřejší, než my lidé a pamatují si mnohem více informací, nejsme nuceni svoji paměť trénovat a zdokonalovat. Funkci pamatovat si a přemýšlet za nás pomalu přebírají chytré telefony a výpočetní technika. V mnoha pracovních pozicí je činností neustále opakování stereotypních úkolů a absence řešení problému. Jediné, co je třeba se naučit, je ovládat nový počítačový software. Práce, která postrádá veškerý důvtip a kreativitu na trhu převládá. Důležité je nelenivět a neustále se něčemu učit a trénovat svoji paměť. Právě této potřeby si všimli manřelé Pokovi a jejich byznysem je vylepšování lidské paměti.

10 nejchytřejších zemí světa, co se vědy týče

Velice skloňovanými tématy jsou problémy současné populace – od změny klimatických podmínek, přes bezpečnost potravin, až po nešíření jaderných zbraní. Pakliže máme tyto problémy řešit, potřebujeme mnohem více vědců. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sleduje nové vysokoškolské tituly, respektive počet absolventů z konkrétních oborů, ve 40 nejvyspělejších zemích světa.

Nahoru