Štítek: sales promotion

Sales promotion

Sales promotion – česky řečeno podpora prodeje, má za účel po časově omezenou dobu zvýšit spotřebitelskou poptávku a poskytnout spotřebiteli přímý podnět ke koupi, toho docílí poskytnutím určité výhody spotřebiteli….

Nahoru