Štítek: CIVOP s.r.o.

Inzerce: BOZP a požární ochrana

BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci = zkráceně se používá bezpečnost práce) a PO (požární ochrana, která slouží k ochraně osob a majetku před požárem u vás ve firmě) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.
Nahoru