Štítek: Český statistický úřad

Nejdynamičtěji rostou tržby za prodej přes internet

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rostly nejdynamičtěji tržby za prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 23,7 %). K celkovému růstu přispěl také vyšší prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 4,6 %). Mezi veškerým zbožím došlu v v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení k nejvýraznějšímu poklesu cen.

Dvě třetiny domácností v ČR vlastní počítač dle ČSU, jen třetina nakupuje přes internet

ČSÚ publikoval 4. prosince 2012 výsledky šetření zaměřené na využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2012, ze kterých mj. vyplývá, že v posledních 5 letech se zvýšil počet domácností v České republice vybavených osobním počítačem o 1,1 milionu, tzn., že v roce 2012 dvě třetiny domácností vlastnily počítač, téměř každá domácnost vybavená počítačem měla také připojení k internetu.
Nahoru