Tisková zpráva: Stanovisko Komory dražebníků k Vyhlášce o elektronických dražbách

Dne 30. 1. 2014 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů ČR Vyhláška č. 18/2014 Sb., která stanovuje podmínky postupu při elektronických dražbách. Dle novely zákona o veřejných dražbách (ZVD) mělo Vyhlášku vydat Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR – vykonává státní dozor nad veřejnými dražbami) již k 1. 1. 2014.

Komora dražebníků ČR (KDČR) vítá i opožděné vydání Vyhlášky, která detailně stanovuje postupy e-dražeb a technické požadavky na e-dražební systémy. E-dražby jsou totiž jediným účinným nástrojem proti pletichám na „kamenných“ dražbách. Nutným předpokladem je, aby nemohlo docházet k „elektronickým“ pletichám. Právě tomu by měla i zabránit vydaná Vyhláška. E-dražby provádí i exekutoři a soudy, přičemž nepostupují dle ZVD. Proto se na provádění jejich e-dražeb tato Vyhláška nevztahuje. KDČR doporučuje, aby podmínky Vyhlášky platily pro všechny e-dražby konané v ČR. KDČR vítá i přechodné ustanovení Vyhlášky, podle kterého dražebník, který zahájil provoz e-dražebního systému před 30. 1. 2014, může e-dražby vyhlášené do 30. 4. 2014 dokončit na tomto systému, který zatím nesplňuje podmínky Vyhlášky.

Vyhláška tak eliminuje všechny současné či budoucí provozovatele e-dražeb, kteří by nesplňovali náročné podmínky Vyhlášky a umožňovali by dražebníkům provádět na těchto systémech e-dražby. Je však škoda, že MMR oproti původnímu návrhu Vyhlášky se zřekla možnosti přímého výkonu státního dozoru, jak je tomu např. v oblasti provozování e-tržišť, kde dokonce MMR vydává nejenom koncese na jejich provozování, ale tyto systémy musí být atestovány nezávislým certifikačním orgánem.

Kontakt:

RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.,

předseda KDČR

email: kdcr@sev.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru