Dnes vyšlo 1 článků

Tisková zpráva: SPOLUPRÁCE MEZI NORD ANGLIA EDUCATION A SVĚTOVĚ PROSLULOU UMĚLECKOU ŠKOLOU JUILLIARD SCHOOL BUDE INSPIROVAT K DOKONALOSTI

SPOLUPRÁCE MEZI NORD ANGLIA EDUCATION A SVĚTOVĚ PROSLULOU UMĚLECKOU ŠKOLOU JUILLIARD SCHOOL BUDE INSPIROVAT K DOKONALOSTI

The English International School Prague (EISP) se stala jednou z prvních škol na světě, které budou těžit z nové spolupráce mezi společnostmi Nord Anglia Education a Juilliard School v New Yorku. Studenti EISP budou moci čerpat z rozšířených osnov vyvinutých specialisty z Juilliardu a z podpory absolventů Juilliardu a přidružených umělců.

Spolupráce mezi Juilliardem, světově proslulou uměleckou školou, a Nord Anglia Education, přední světovou institucí sdružující elitní školy, má v EISP rozšířit nabídku hudební a dramatické výchovy prostřednictvím inovativní struktury, rozvrhu a přístupu. Nové umělecké osnovy, které se zpočátku soustředí na hudební výchovu, vymysleli odborníci na školní osnovy a hudební výchovu jak v Juilliardu, tak v Nord Anglia Education, a zavedli je v pilotním režimu v deseti školách včetně EISP.

U příležitosti zavedení nových uměleckých osnov Nord Anglia vydala krátkou studii Excellence through inspiration (Inspirací k dokonalosti) – která vykládá význam inspirace ve vzdělávání a jak konkrétně hudební a dramatická výchova může pomoci tuto inspiraci zažehnout. Dále se v ní argumentuje, že narůstající posedlost škol srovnávacími tabulkami výsledků národních zkoušek redukovala mnoho škol po celém světě na „zkouškové továrny“. Nord Anglia je namísto toho přesvědčena, že povinností vzdělávacích institucí je studenty inspirovat a napomáhat jejich kognitivní stimulaci a rozvoji. Nord Anglia má zájem své studenty inspirovat, a tak spolupracuje s předními světovými institucemi a přináší tak vysokou úroveň do tříd.

Právě proto Nord Anglia začala úzce spolupracovat s Juilliardem, světově proslulou uměleckou školou. Výsledkem jsou inovativní osnovy, které vytvořili odborníci na školní osnovy a hudbu jak v Juilliardu, tak v Nord Anglia Education, a zavedli je v pilotním režimu v deseti školách po celém světě. Nord Anglia soudí, že práce s tak uznávaným ústavem a přímý přístup studentů k interpretům a pedagogům z Juilliardu pomůže inspirovat její studenty při učení. Základním cílem osnov je rozvíjet kulturní gramotnost studentů a jejich klíčové dovednosti, například disciplínu, kreativitu a sebedůvěru, které jim pomohou po absolvování školy uspět kdekoli na světě.                                                                                                                                                              

Hudební osnovy jsou uzpůsobené pro všechny studenty, ne jen ty, kteří se chtějí naučit hrát na hudební nástroj nebo někde účinkovat. Založené jsou na repertoáru 12 klíčových děl, která zahrnují široký záběr kultur, žánrů a historických období. Každé z nich pečlivě vybrali pedagogové z Juilliardu, aby otevřeli dveře kategoriím hudby a základům, které by si měli všichni mladí lidé osvojit.

Stephen Rogers, ředitel EISP, uvedl:

„Na osnovách hudební a dramatické výchovy, které vznikly ve spolupráci Nord Anglia a Juilliardu, mě nejvíc fascinuje, že jsou určené všem našim studentům, ne jen elitním hudebníkům. Například koncem roku už bude každý žák EISP studovat hudební výchovu a ta je tu jedním z klíčových předmětů až do čtrnácti let. A učit se budou z osnov, které vznikly ve spolupráci s nejlepšími ze světových hudebních pedagogů.

Navíc tato spolupráce otevírá studentům EISP skvělé globální příležitosti, ať už jde o soukromé hodiny, lekce s experty a nebo letní programy. Díky takové spolupráci se špičková hudba a výuka hudební výchovy stanou srdcem naší školy a budou z nich moci čerpat všichni naši studenti.“

Spolupráce mezi Nord Anglia a Juilliardem se v nadcházejících měsících bude nadále vyvíjet – ve vybraných školách budou od počátku roku 2016 zahájeny soukromé hodiny hudby s absolventy Juilliardu a certifikovanými učiteli například ve formě individuálních lekcí. Následovat bude zavedení letního programu hudební a dramatické výchovy na další rok. Obě tyto aktivity budou přístupné i studentům, kteří nestudují na školách společnosti Nord Anglia. V nadcházejících letech přijdou do škol provozovaných společností Nord Anglia rovněž osnovy pro divadlo a tanec.

Andrew Fitzmaurice, ředitel Nord Anglia Education, k tomu řekl:

„Dokonalost vychází z inspirace, a ne ze srovnávacích tabulek. Práce s těmi nejlepšími na světě je inspirativní. Kolikrát můžeme skutečně říci, že jsme měli skutečnou příležitost pracovat s těmi nejlepšími? V Nord Anglia Education usilujeme o to, aby k tomu u každého studenta docházelo každý den, a přesně k tomu naše spolupráce s Juilliard School směřuje.

Výsledky humanitního vzdělávání jsou jasné – výuka hudby může umocnit akademický rozvoj, pomáhá studentům zlepšit si gramotnost, matematiku a kognitivní vývoj. Rovněž mladým lidem pomáhá pěstovat kulturní gramotnost a rozvíjet osobní schopnosti – od spolupráce až po houževnatost – které jsou na moderních pracovištích klíčové.

Juilliard School sdílí naši vizi hodnoty hudby a dramatického umění pro společnost a my pevně věříme, že tento studijní plán vybaví naše studenty dovednostmi, které se jim v jejich další kariéře budou hodit – ať již se z nich stanou pianisté vyškolení na Juilliardu nebo podnikoví právníci.“

Joseph W. Polisi, prezident Juilliard School, dodal:

„Spolupráce s Nord Anglia skýtá jedinečnou příležitost nabídnout žákům škol Nord Anglia šanci naučit se něco od nejlepších učitelů, které jim obě instituce mohou nabídnout.

Domníváme se, že hudba a dramatické umění by v dnešním globálním vzdělávacím prostředí měla hrát důležitou roli. Prostřednictvím spolupráce s Nord Anglia můžeme oslovit studenty z celého světa, rozvíjet jejich dovednosti a napomoci jim v jejich profesním růstu.“

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru