Tisková zpráva: Společnost Volcano představí na konferenci EuroPCR 2013 nové poznatky v oblasti fyziologie

Firma Volcano Corporation (index NASDAQ: VOLC), přední firma v oblasti vývoje a výroby přesných terapeutických nástrojů, které zlepšují kvalitu diagnostiky a léčby koronárních a periferních cévních onemocnění, dnes oznámila, že představí své výsledky a záměry v oblasti výzkumu a inovací svých fyziologických technologií, včetně technologií Fractional Flow Reserve (FFR) a iFR® (Instant Wave-Free Ratio™)[1], na konferenci EuroPCR 2013 v Paříži, a to prostřednictvím několika různých a klinických a vzdělávacích prezentací a akcí.

„Firma Volcano se snaží vyvíjet a nabízet moderní klinická a technologická řešení, která zlepšují přístup k funkčnímu managementu,“ řekl Michele Perrino, prezident firmy Volcano pro Evropu, Střední Východ, Afriku a Indii. „Na konferenci EuroPCR chceme představit naše nejmodernější funkční technologie a představit klinická data, která ukazují jejich potenciál v léčbě pacientů a současně přínos pro naše lékaře z celé Evropy. Na základě naší snahy nabídnout lékařům nové možnosti, se velmi těšíme na představení našeho nového diagnostického softwaru iFR®, který nereaguje na překrvení orgánů a také náš nový naváděcí drát Verrata™ Pressure Guide Wire, který bude po schválení ze strany dozorných orgánů již pátým naváděcím drátem, který jsme za posledních 5 let vyvinuli.“[2]

Firma Volcano formálně na konferenci představí svůj softwarový doplněk iFR®, systém CORE® Integrated System a Verrata™ Wire. Firma Volcano na konferenci představí současnost a budoucnost fyziologie, zobrazování a víceúčelové systémy na svém stánku číslo #M71 ve výstavní hale.

Firma Volcano také uspořádá 4 konference, na kterých budou představeny výhody systémů FFR a iFR® při řešení složitých i jednoduchých případů. Kromě toho firma představí výsledky studie Adenosine Vasodilator Independent Stenosis Evaluation II (ADVISE II – hodnocení vazodilatačního účinku adenosinu při léčbě stenóz), a to na speciální konferenci. Další produkty firmy Volcano budou představeny také v 10 vědeckých prezentacích zaměřených na fyziologii.

Přehled nejdůležitějších událostí

Středa, 22. května, 10:50 – 11:30

Complex bifurcation stenting: LIVE demonstration of emerging techniques (Obtížná aplikace stentů v místě bifurkace: živá demonstrace nových technik)

Ukázka použití LIVE iFR® z hrudního oddělení univerzitní nemocnice Erasmus University Medical Center, Thorax Center – Rotterdam, Nizozemí

Theatre Bleu (Modrý salónek)

Čtvrtek, 23. května, 9:45 – 11:45

Adenosine Vasodilator Independent Stenosis Evaluation II (ADVISE II – Hodnocení vazodilatačního účinku adenosinu při léčbě stenóz)

Hot Line – Nově vyvíjené strategie

Místnost číslo 351

Čtvrtek, 23. května, 16:45 – 18:45

Physiological Stenosis Assessment with FFR and Instant Wave-Free Ratio: We Need Both! (Posouzení fyziologické stenózy podle FFR a poměru okamžité vlny)

Živá demonstrace (pro případ onemocnění jedné i více cév) londýnské nemocnice St. Thomas‘ Hospital, následovaná panelovou diskuzí

Theatre Bordeaux (Salónek Bordeaux)

Pátek 24. května 09:00 – 12:30

Complex cardiovascular interventions and new techniques – Master LIVE demonstrations (Rozsáhlé kardiovaskulární zákroky a nové techniky – demonstrace Master LIVE)

Demonstrace a ukázky systémů LIVE FFR a iFR® prováděné nemocnicemi Sunninghill a Sunward Park Hospitals z jižní Afriky a nemocnicí St Thomas‘ Hospital – Londýn, Velká Británie

Main arena (Hlavní hala)

Denně, 12:00 – 15:00

Navštivte specialisty na iFR®

Stánek #M71

O společnosti Volcano Corporation

Volcano Corporation revolučním způsobem mění průmysl zdravotnických přístrojů díky široké paletě technologií, které usnadňují diagnostiku a léčbu a činí je méně invazivnější a více informativní. Produkty firmy Volcano nabízí lékařům na celém světě novou generaci analytických nástrojů, které jim umožňují získat smysluplnější a kvalitnější informace. Jsou založeny na využívání zvuku a světla jako vodících prvků. Firma Volcano, jako specialista na kardiovaskulární onemocnění, rozšiřuje své působení i do jiných oblastí a nabízí pacientům nové možnosti jak ve zobrazovacích metodách tak v samotné léčbě.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. S výjimkou historických fakt, mohou být všechna prohlášení uvedená v této tiskové zprávě považována za „výhledová prohlášení“. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálních očekáváních a předpokladech vedení naší společnosti a podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky firmy Volcano budou podstatným způsobem lišit od předpokladů uvedených v této tiskové zprávě. Mezi případná rizika a nejistoty, které mohou ovlivnit skutečné výsledky naší společnosti patří rozsah a způsob jakým trh přijme produkty a technologie naší firmy, neočekávané výsledky klinických hodnocení, včetně nových dosud neznámých klinických výsledků a neočekávaných výsledků dodatečných analýz již dříve pořízených klinických dat; neočekávané zákroky dozorných orgánů, zpoždění způsobená dozornými orgány nebo obecně zásahy státních úřadů, schopnost firmy získat a udržet patentovou ochranu a jiné způsoby ochrany svého duševního vlastnictví, neočekávané problémy ve výrobě, růstové strategie, načasování a úspěšné dokončení jednotlivých fází vývoje produktů, výsledky probíhajících sporů, vliv vývoje na trhu a schopnost využívat výhody, které vývoj na trhu přináší, uvedení produktů na trh, neočekávané problémy způsobené zjištěním nových dat, bezpečnostní a technické problémy, podmínky na trhu a ostatní rizika, která mohou ovlivnit vývoj a prodej nových produktů. tato rizika, včetně dalších rizik a nejistot, která ovlivňují podnikání firmy Volcano jsou podrobně popsána ve zprávách, které firma Volcano podává Komisi pro cenné papíry (SEC) USA, včetně naší poslední čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q. Doporučujeme nespoléhat na výhledová prohlášení, protože se týkají pouze aktuální situace k datu, kdy byla tato prohlášení učiněna. Firma Volcano si vyhrazuje právo neprovádět žádnou aktualizaci výhledových prohlášení po jejich uskutečnění tak, aby odrážely aktuální vývoj či v důsledku výskytu neočekávaných událostí.

[1] Náš software iFR® má schválené označení CE v jednotlivých členských státech EU.

[2] Technologie Verrata™ Pressure Guide Wire je v současné době ve schvalovacím řízení dle předpisů 510(k) a čeká na udělení označení CE. Proto v současné době ještě není v prodeji.

KONTAKTNÍ INFORMACE: Edrienne Brandon, ebrandon@volcanocorp.com, +1-858-720-4136, kontakt pro investory Neal Rosen, nrosen@volcanocorp.com, +1-650-458-3014

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru