Tisková zpráva: Společnost Red Hat vytvořila nezávislou radu pro rozvoj open source projektu GlusterFS

Red Hat, lnc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel open source řešení, oznámil vytvoření orgánu GlusterFS Advisory Board, který se zaměří na podporu a větší dosah projektu GlusterFS. Vytvoření nezávislého poradního výboru by mělo přinést větší zájem přispěvatelů a spolupracujících subjektů třetích stran, mezi něž patří systémoví administrátoři, vývojáři a nezávislí dodavatelé softwaru (ISV). Poradní výbor systému GlusterFS má naplánována čtvrtletní setkání. Jeho členy jsou experti na problematiku otevřeného zdrojového kódu z velkých společností, které působí v průmyslu open source.

Mezi členy výboru patří:

  • Předseda: John Mark Walker, manažer komunity GlusterFS ve společnosti Red Hat,
  • Richard Wareing, inženýr ukládání dat ve společnosti Facebook,
  • Anand Babu (AB) Periasamy, člen kanceláře technologického ředitele ve společnosti Red Hat, spoluzakladatel projektu GlusterFS,
  • Ewan Mellor, inženýr virtualizační technologie Xen ve společnosti Citrix, klíčový přispěvatel projektu OpenStack,
  • David Nalley, komunitní manažer projektu CloudStack ve společnosti Citrix, člen poradního výboru operačního systému Fedora,
  • Louis Zuckerman, senior systémový administrátor společnosti Picture Marketing,
  • Joe Julian, senior systémový administrátor společnosti Ed Wyse Beauty Products,
  • Jeff Darcy, senior inženýr souborových systémů ve společnosti Red Hat, zakladatel projektu HekaFS,
  • Greg DeKoenigsberg, komunitní viceprezident ve společnosti Eucalyptus, spoluzakladatel projektu Fedora.

Souborový systém GlusterFS je volně dostupnou verzí a základem produktů Red Hat Storage. Stahují jej uživatelé ze 100 zemí světa. V posledních letech počet downloadů vzrostl o 300 procent.

„Vytvořili jsme poradní sbor, abychom pomohli zajistit budoucí úspěch projektu GlusterFS a zaštítili komunikaci mezi členy komunity a projektem. Každý ze členů výboru byl vybrán na základě jeho minulé aktivity v projektu nebo na základě jeho členství v souvisejících komunitách,“ řekl John Mark Walker, komunitní manažer GlusterFS.

„Jsem nadšený z toho, že jsem součástí pokračující evoluce projektu GlusterFS,“ řekl Richard Wareing, inženýr ukládání dat ve společnosti Facebook a člen výboru GlusterFS. „Budoucnost projektu GlusterFS je nadějná a já jsem poctěn, že mohu pomáhat při řízení projektu.“

Nový vylepšením, která jsou vyvíjena v rámci projektu GlusterFS, pomohou zdokonalit budoucí funkcionality produktů Red Hat Storage. Vývojový model společnosti Red Hat pro oblast softwaru zahrnuje aktivní sponzorování některých vedoucích projektů kategorie open source, z nichž nejznámější je Fedora. Komunita projektu Fedora produkuje a vydává kompletní linuxový operační systém přibližně každých šest měsíců. Nasazuje do něj špičkové technologie, jež vyvíjejí programátoři z celého světa. Díky svému zapojení do projektů open source si společnost Red Hat vytvořila silné vazby na zákazníky, vývojáře a partnery z průmyslu informačních technologií.

Devět členů poradního výboru GlusterFS působí samostatně a nereprezentují zájmy svých zaměstnavatelů. Z každé společnosti mohou být členy výboru nejvýše tři lidé. Každý člen může ve výboru působit, pokud je do práce na projektu GlusterFS zapojen, nebo se nerozhodne odstoupit.

Poradní výbor bude schvalovat nová témata projektu, nové iniciativy a plány uvolňování dalších verzí. Současně bude rozhodovat o modifikacích.

Více informací o povinnostech poradního výboru najdete na https://gluster.org/advisors/.

Detaily o uvolňování verzí systému GlusterFS obsahuje webinář

https://www.redhat.com/webinars/?zPage=2012-01-26-The-future-of-gluster-dot-org-a-roadmap.

O společnosti Red Hat, Inc.

Red Hat, přední světový poskytovatel open source řešení se sídlem v Raleigh (Severní Karolína), je zařazený do indexu S&P 500 a má po celém světě více než 70 kanceláří. Red Hat poskytuje špičkové technologie za nízkou cenu a propojuje vlastní operační systém Red Hat Enterprise Linux se službami v oblasti cloudu, virtualizace, ukládání dat, správy a architektury zaměřené na služby, včetně Red Hat Enterprise Virtualization a JBoss Enterprise Middleware. Red Hat nabízí zákazníkům z celého světa také podporu, školení a konzultační služby. Více informací získáte na stránce https://www.redhat.com.

Výhledová prohlášení

Tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ podle definice tohoto pojmu v Zákoně o reformě vedení sporů ve věci cenných papírů soukromých firem z roku 1995. Výhledová prohlášení vyjadřují očekávání budoucích událostí na základě určitých předpokladů. Za výhledová prohlášení se považují všechny informace v této tiskové zprávě s výjimkou historických či současných faktů. Skutečné výsledky se mohou zcela lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních v důsledku různých faktorů, včetně rizik spojených se zpožděním informačních technologií nebo snížením souvisejících výdajů, dopadů konsolidace v daném odvětví, nejistot a nepříznivých výsledků soudních sporů a souvisejících dohod, integrace akvizic a schopnosti trhu úspěšně reagovat na nové technologie a výrobky, schopnosti firmy účinně konkurovat, neschopnosti firmy adekvátně chránit duševní vlastnictví a možnosti porušení nebo narušení licencí spojenými s duševním vlastnictvím třetích stran, schopnosti průběžně poskytovat a povzbuzovat poptávku po nových produktech a technologických inovacích, rizik spojených se zranitelností dat a informací, neefektivního řízení a kontroly nad růstem společnosti a mezinárodních operací, kolísání směnných kurzů a změn v závislosti na klíčových osobách, ale i dalších faktorů obsažených v naší poslední výroční zprávě na formuláři 10-K (kopie jsou být přístupné prostřednictvím internetových stránek Komise pro burzy a cenné papíry na adrese https://www.sec.gov), včetně těch, které jsou v kapitolách „Rizikové faktory“ a „Diskuze vedení společnosti a analýzy finančních podmínek a výsledků hospodaření“. Dalšími faktory mohou být aktuální předpokládaná výkonnost a výsledky se mohou výrazně lišit v závislosti na obecných faktorech, včetně (bez omezení) stavu trhu a celého průmyslu, růstu, ekonomických a politických podmínek, změn vládní a veřejné politiky a dopadů přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení nebo neštěstí podobná událostem v Japonsku. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě reprezentují výhled Společnosti k datu vydání této tiskové zprávy a tento výhled se může změnit. Společnost může v budoucnu aktualizovat tato výhledová prohlášení a zříká se v takovém případě jakékoli odpovědnosti. Tato výhledová prohlášení nemohou být brána jako výhled Společnosti po datu vydání této tiskové zprávy.

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru