Tisková zpráva: Společnost Nespresso představuje cíle v oblasti udržitelnosti do roku 2020 i Nespresso Fond udržitelného rozvoje

Celkové investice dosáhnou 500 milionů švýcarských franků, přičemž 15 milionů franků půjde na programy AAA pěstování kávy v Africe

 

Praha, 28. srpna 2014 – Při příležitosti druhého výročního setkání Poradní komise pro udržitelnost společnosti Nespresso vytyčil generální ředitel Nestlé Nespresso Jean-Marc Duvoisin ambiciózní strategii, která má zintenzivnit firemní zaměření na udržitelnost a zavést několik nových významných iniciativ. Ty výrazně prospějí firmě, společnosti i životnímu prostředí. Do nového programu udržitelného rozvoje Pozitivní šálek se v následujících šesti letech investuje 500 milionů švýcarských franků. Část této investice bude použita na založení nového Fondu udržitelného rozvoje, který sehraje klíčovou roli v alokaci zdrojů do specifických projektů. Tuto novou strategii podporují členové Poradní komise pro udržitelnost společnosti Nespresso (NSAB) včetně organizací Rainforest Alliance, Fairtrade International, International Union for the Conservation of Nature (IUCN) a velvyslanec značky George Clooney.

Strategie Pozitivní šálek, založená na přístupu společnosti Nestlé k vytváření společných hodnot, staví na významných krocích, které firma podnikla za posledních pět let,* aby zlepšila sociální situaci zemědělců a přispěla k ekologické udržitelnosti v zajišťování dodávek kávy i její spotřebě. Vytyčuje konkrétní kroky, které firma podnikne k zabezpečení svých cílů v udržitelnosti do roku 2020. Fond bude použit k financování řady programů, které jsou součástí strategie, i k zajištění dalšího externího financování od partnerů.

„Náš přístup k udržitelnému rozvoji si vždy kladl vyšší cíle než jen minimalizaci dopadů našeho podnikání,“ uvedl Jean-Marc Duvoisin. „Vývoj ještě inovativnějších programů ve spolupráci s našimi partnery dokládá náš závazek vytvářet sdílené hodnoty a pozitivně ovlivňovat všechny angažované po celé délce hodnotového řetězce. Tato investice ve výši 500 milionů švýcarských franků významně staví na našich stávajících investicích do udržitelného rozvoje, aby se zajistil dlouhodobý úspěch našeho podnikatelského modelu. Patří k němu i zajištění přístupu k jednomu až dvěma procentům vypěstované kávy, která splňuje naše přísné standardy na kvalitu a chuť v rámci našeho programu AAA Sustainable Quality.™ Tento přístup nám rovněž umožňuje inovovat prostřednictvím přímého vztahu, který jsme si vybudovali se samotnými pěstiteli. Fond udržitelného rozvoje nám umožní vyčlenit nové finanční prostředky na přelomové programy, například na opětovné oživení kávového sektoru v Jižním Súdánu.“

Závazky v rámci Pozitivního šálku

Program Pozitivní šálek si klade ctižádostivé cíle v oblasti zabezpečování dodávek kávy a sociálního zabezpečení; zajišťování dodávek hliníku, jeho využití a likvidace; a v neposlední řadě v odolnosti vůči změně klimatu. Do roku 2020 chce Nespresso dosáhnout těchto konkrétních cílů:

Káva – 100% dodávky z udržitelných zdrojů

-       Získávat 100 % suroviny do stálé řady káv Grand Cru prostřednictvím programu AAA Sustainable Quality,™ a to díky významnému rozšíření programu AAA v Etiopii, Keni a Jižním Súdánu a investici více než 15 milionů švýcarských franků do těchto zemí v následujících šesti letech.

-       Pomáhat pěstitelům dosahovat vysokých certifikačních standardů (například v hospodaření s vodou, biologické rozmanitosti a slušném zacházení se zaměstnanci) prostřednictvím našeho dlouhodobého partnera Rainforest Alliance (od roku 2003) a Fairtrade.

-       Realizovat inovativní řešení sociálního zabezpečení pěstitelů kávy včetně rozšíření programu AAA Farmer Future, zprvu prostřednictvím důchodového fondu pro pěstitele v Kolumbii.

Hliník – 100% udržitelně zpracovatelný hliník

-       Rozšířit kapacitu nutnou pro sběr použitých hliníkových kapslí na 100 procent, kdekoli firma prodává kávu, a zvýšit poměr recyklovaných kapslí.

-       Recyklovat kapsle vybrané společností Nespresso na nové kapsle, pokud to z ekologického hlediska dává aspoň částečně smysl.**

-       Získávat veškerý materiál na kapsle z hliníkové rudy v souladu s novým standardem Aluminium Stewardship Initiative, vyvíjeným společně s programem pod záštitou IUCN.

Klima – 100 % uhlíkových insetů***

-       Dále snížit uhlíkovou stopu společnosti o 10 %.

-       Stát se navíc 100% uhlíkově neutrální společností. Nespresso plánuje „insetovat“ svou zbytkovou provozní uhlíkovou stopu a zvýšit odolnost zemědělského klimatu prostřednictvím rozsáhlého agrolesnického programu.

„Náš obchodní model nám umožňuje angažovat se v každé fázi zajišťování dodávek kávy, v její výrobě i prodeji. Právě díky tomu můžeme udržovat obzvláště úzké vztahy a vést přímý dialog s našimi spotřebiteli a členy našeho Clubu,“ uvedl Duvoisin. „Díky tomu máme také jedinečnou příležitost zapojit členy našeho Clubu, abychom dosáhli závazků Pozitivního šálku, obzvláště co se recyklace kapslí týče. Nespresso nemůže dosáhnout svých cílů samo. Obracíme se na členy našeho Clubu, aby se do recyklace aktivně zapojili.“

Poradní komise pro udržitelnost společnosti Nespresso – vpřed k dalším inovacím a spolupráci

Na druhé výroční schůzi NSAB se sešli dlouholetý velvyslanec značky Nespresso George Clooney, partneři z Rainforest Alliance, Fairtrade International, TechnoServe, IUCN, Pur Projet a management firmy Nespresso, aby společnosti pomohli vylepšit její dlouhodobou strategii udržitelného rozvoje a vytvořili základnu partnerství pro iniciativy v oblasti udržitelného rozvoje.

Společná platforma sehrála důležitou roli v utváření firemního přístupu a ovlivnila rozvoj inovativních a smysluplných programů.

„Jsme hrdí na naše dlouhodobé vztahy se společností Nespresso,“ uvedla Tensie Whelanová, prezidentka organizace Rainforest Alliance. „Tento moderní přístup nám pomůže zesílit vliv, který v terénu máme na zemědělské komunity, a zlepšit ekonomické i ekologické podmínky více než 60 000 pěstitelů, kteří jsou součástí programu AAA. Závazek firmy Nespresso zvýšit objem kávy certifikované společností Rainforest Alliance na 50 % je důležitý další krok v naší spolupráci a dá spotřebitelům další záruky, že káva, kterou si kupují, má pozitivní dopad.“

„Program AAA Farmer Future je plodem spolupráce společnosti Nespresso a Fairtrade, který přinese nevídané výhody zemědělcům a jejich rodinám v kolumbijském okrese Caldas,“ uvedla Harriet Lambová, ředitelka společnosti Fairtrade International. „Rolníci, kteří dnes prodávají kávu společnosti Nespresso, mají nyní možnost investovat zisky z programu Fairtrade do vůbec prvního takového důchodového fondu. Je to dobrá zpráva pro zemědělce – jejichž průměrný věk je přes 50 a které čeká nejistá budoucnost – a jeden ze způsobů, jak pomoci zajistit budoucnost kávy v Kolumbii, když pěstitelům nabídneme lepší, dlouhodobější vyhlídky.“

„Má-li v Jižním Súdánu zavládnout trvalý mír a prosperita, přispěje k tomu diverzifikovaná ekonomika a příležitosti, z nichž mají prospěch lidé dané země,“ prohlásil George Clooney. „Investice firem Nespresso a TechnoServe do jihosúdánského kávového sektoru skýtá i při pokračujícím konfliktu potřebný příjem pro stovky zemědělců a jejich rodin žijících ve vesnicích, které se živí pěstováním kávy. Jde rovněž o investici do jihosúdánských vyhlídek na mír a hospodářský rozvoj, do budoucnosti, v níž se bude vytvářet a sdílet bohatství. Spolupráce mezi firmami Nespresso a TechnoServe a jihosúdánskými zemědělskými družstvy v kávovém sektoru se může stát modelem pro další zemědělské investice.“ 

„Přístup společnosti Nespresso je v naprostém souladu s naší představou, že je nutné začlenit sociální a ekologické inovace do samotného srdce podnikání,“ řekl Tristan Lecomte, president společnosti Pur Projet. „Domníváme se, že investice do opětovného zalesňování zemědělských regionů nejenom přispěje k obnově přirozených ekosystémů, ale nakonec povede i ke zlepšení kvality kávy, zvýšení produktivity práce a zemědělských výnosů.“

„Těší nás, že můžeme spolupracovat se společností Nespresso, abychom přispěli k vyšší udržitelnosti a transparentnosti po celé délce hliníkového hodnotového řetězce,“ prohlásila Julie Marton-Lefèvrová, generální ředitelka IUCN. „Moderní přístup k recyklaci, který vede k ještě většímu zapojení spotřebitelů, velmi posílí závazek nakupovat jako surovinu na výrobu kapslí hliník získaný čistě z rudy, v souladu s novým standardem Aluminium Stewardship Initiative. Nespresso sehrálo vůdčí roli při vytváření nového standardu a nadále je výrazným propagátorem udržitelného využití hliníku.“

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru