Tisková zpráva: Společnost Heartbeat Experts zaznamenala nárůst prodeje v rámci celé firmy o 44% a více než o 600% v divizi zaměřené na přístup k trhu

Společnost Heartbeat Experts zaznamenala nárůst prodeje v rámci celé firmy o 44% a více než o 600% v divizi zaměřené na přístup k trhu

Společnost Heartbeat Experts, světová jednička v oblasti řešení řízení zainteresovaných stran pro přírodovědní obory, dnes oznámila, že za první tři čtvrtletí letošního roku zaznamenala nárůst prodeje o 44 procent. Divize zaměřená na přístup k trhu společnosti Heartbeat Experts posunula tento nárůst díky zaznamenanému vzestupu prodeje o 600 procent v průběhu stejného srovnávaného období. Společnost rovněž uvedla, že na seznamu jejích klientů přibylo v tomto období patnáct nových firem z oblasti přírodních věd.

Aby dále podpořila soustavný rozvoj divize přístupu k trhu, uvedla společnost Heartbeat Experts na trh softwarový modul pro řízení a mapování názorů klíčových odborníků, zainteresovaných stran a jejich sítí, které se týkají přístupu k trhu. Tento nový model umožňuje uživatelům vizualizaci sociálních sítí prostřednictvím dynamických map, které pomáhají odhalit rozhodující osobnosti a vlivné osoby v národním, regionálním a lokálním měřítku. Tento modul byl úspěšně zaveden u klientů společnosti v Latinské Americe, Spojených státech amerických a Kanadě, širší Evropě a asijsko-pacifické oblasti.

Jonah Meyers, generální ředitel společnosti Heartbeat Experts, na vysvětlenou rozvoje řekl : „V současné době skupiny plátců, pojistitelů a skupiny zaměřené na systematické hodnocení vlastností, účinku a důsledků zdravotnických technologií (HTA – Health Technology Assessment) vynakládají větší vliv prostřednictvím tvorby cen ve farmacii, úhrad a schvalování produktů. Naši klienti na to reagují revizí svého přístupu k trhu. Plánují přístup k trhu mnohem dříve a mnohem agresivněji prostřednictvím analýz a mapování rozhodujících orgánů, sítí a klíčových odborníků v jednotlivých zemích a dokonce regionech.“

Larry Cohen, prezident společnosti Heartbeat Experts, dodal : „Naši klienti nemohou úspěšně vstoupit na klíčové trhy a dosáhnout svých cílů v oblasti tvorby cen a úhrad, aniž by se zaměřili a spolupracovali se „správnými“ klíčovými odborníky (KOLs – Key Opinion Leaders), experty na ekonomické výstupy ve zdravotnictví (HEOR – Health Economics Outcomes Research) a právními zástupci pacientů v každé zemi, kde se chtějí prosadit. Vidíme v Číně, Latinské Americe i po celé Evropě, že naše počítačové programy a aplikace přinášejí našim klientům sítě potřebné pro realizaci jejich strategie přístupu k trhu.“

O společnosti Heartbeat Experts:

Heartbeat Experts je předním dodavatelem řešení manažerských správcovských řešení. Firma poskytuje své služby 20 firmám z 20 předních farmaceutických firem a 18 z 20 předních firem z řad dodavatelů zdravotnických prostředků. Firma Heartbeat Experts nabízí softwarová řešení a data pro vyhledávání významných osobností, manažerské a správcovské nástroje pro tyto osoby, systémy pro oceňování a odměňování, systémy pro správu přístupu, systémy pro vyřizování regulatorních požadavků a řadu nástrojů pro správu uživatelských podílů, formulářové systémy a také virtuální poradenské systémy, zdravotnické komunitní aplikace a služby v oblasti průzkumu trhu.

Kontakty

Heartbeat Experts

Joe Baumer

Tel : +1-212-941-9041

Zdroj: Heartbeat Experts

Tuto tiskovou zprávu si můžete přečíst online na adrese:

https://www.businesswire.com/news/home/20131204005188/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru