Tisková zpráva: Společnost EMC je sponzorem výstavy Lux in Arcana – Vatikánský archiv se odhaluje

Přes 100 původních historických dokumentů, jež byly po 400 let střeženy v tajném papežském archivu, bude zpřístupněno v Kapitolských muzeích v Římě…

Společnost EMC Corporation dnes oznámila, že bude hlavním sponzorem výstavy Lux in Arcana, jež bude od začátku března do září 2012 probíhat v Kapitolských muzeích v Římě. Výstava poprvé odhalí kodexy, spisy, svitky, záznamy a rukopisy nesmírné historické hodnoty, které byly po 400 let chráněny ve Vatikánském tajném archivu.

Jako hlavní sponzor společnost EMC předem prozrazuje, že jedním z dokumentů na výstavě je dopis Marie Antoinetty psaný v roce 1793 z vězení. Adresátem je zřejmě bratr Ludvíka XVI., hrabě Karel Filip z Artois, který se v roce 1824 stal jako Karel X. francouzským králem. Dopis má pouhých deset řádků a je psán rukou na listu běžného papíru přeloženého napůl. Píše se v něm: „City těch, kdo se mnou sdílejí mou bolest, jsou, drahý švagře, jedinou útěchou, které se mi za těchto smutných okolností může dostat.“ Končí podpisem: „Tvá milující švagrová a sestřenice Marie Antoinetta“. Zřetelný a úhledný rukopis potvrzuje, že text psala dcera královny Marie Terezie, princezna Marie Antonie Habsbursko-Lotrinská, jež se v roce 1770 provdala za budoucího francouzského krále Ludvíka XVI. a nadále byla známa jako Marie Antoinetta.

Další dokumenty, které budou návštěvníci výstavy moci zhlédnout, pocházejí z širokého rozpětí období – od 8. do 20. století. Patří k nim:

  • Dopis britského parlamentu papeži Klementovi VII. o hrozícím rozvodu krále Jindřicha VIII.
  • Dokument psaný na hedvábí od čínské císařovny Heleny o její konverzi ke katolicismu datovaný 4. listopadu 1650
  • Dopis od Michelangela monsignorovi Christopheru Spiritsovi, biskupovi z Ceseny a budoucímu jeruzalémskému patriarchovi
  • Zápisy ze soudního procesu s Galileem Galileim
  • Dopis na březové kůře od amerických indiánů papeži Lvu XIII.

Sponzorská role společnosti EMC je součástí její iniciativy pro informační dědictví (Information Heritage Initiative), jejímž cílem je ochrana světových informací, jejich uchování pro budoucí generace a globální zpřístupnění v digitální podobě pro účely výzkumu a vzdělávání. Řada exponátů z výstavy Lux in Arcana bude vyobrazena na webových stránkách výstavy, na serveru YouTube a formou projekcí, dynamické grafiky a videa na samotné výstavě. Návštěvníci tak budou moci odhalené dokumenty vnímat v historických souvislostech.

V rámci iniciativy pro informační dědictví se společnost EMC již podílela na následujících projektech: podpora Knihovny Johna Fitzgeralda Kennedyho se sídlem v Bostonu v procesu digitalizace a archivace veškerých jejích sbírek; vytvoření 3D digitální rekonstrukce Kodexu o letu ptáků Leonarda da Vinciho ve vysokém rozlišení, jež zachycuje, jak si Leonardo zřejmě představoval podrobnosti svého „létacího stroje“; a podpora Knihovny vévodkyně Anny Amálie Library v německém Výmaru, která je domovem unikátní sbírky prvních vydání Goetheova Fausta, při digitalizaci jejích sbírek poté, co v roce 2004 požár zcela zničil přes 50 tisíc knih a rukopisů a značně poškodil desítky tisíc dalších položek z knihovních fondů.

Na výstavě Lux in Arcana se setkává mnoho organizací a partnerů z řad institucí, včetně Vatikánského tajného archivu, města Říma, městského úřadu pro kulturu a historii – dohled nad kulturními památkami nebo organizace Zètema Progetto Cultura.

Další materiály:

O společnosti EMC

Společnost EMC Corporation je globálním lídrem, který umožňuje firmám a poskytovatelům služeb transformovat jejich každodenní fungování a poskytovat IT jako službu. Základem této transformace je cloud computing. Prostřednictvím inovativních produktů a služeb společnost EMC urychluje přechod ke cloud computingu, a napomáhá tak IT oddělením ukládat, spravovat, chránit a analyzovat jejich nejcennější aktiva – informace – dynamičtějším, důvěryhodnějším a nákladově efektivnějším způsobem.

Společnost EMC Czech Republic je tuzemskou pobočkou americké společnosti EMC Corporation, vedoucí světové firmy v oblasti produktů, služeb a řešení pro ukládání a správu informací. V České republice je EMC zastoupena od roku 1999 a mezi její klienty patří mimo jiné přední české telekomunikační společnosti a finanční instituce. Informace o produktech a službách společnosti EMC naleznete na adrese www.emc.com.

Zdroj: Tisková zpráva

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru