Tisková zpráva: Společnost Airborne Wireless Network požádala u komunikačního úřadu FCC o udělení experimentální licence pro demonstraci systému

Představuje významný pokrok v komercializaci její patentované vzdušné širokopásmové dálnice Infinitus Super Highway(TM)

Společnost Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) požádala komunikační úřad FCC o udělení experimentální licence, číslo žádosti 0378-EX-ST-2017, pro zahájení testování systému smíšení sítě vzduch-vzduch a vzduch-země. Udělená licence umožní společnosti zahájit testování její patentované technologie radiofrekvenčních přenosů Infinitus Super Highway(TM) na pevnině a během letů.

Demonstrační systém byl testován laboratorně v zařízení smluvního partnera společnosti Airborne Wireless Network. Společnost nyní tyto úspěšné výsledky přenese do testovacího prostředí na letounu Boeing 757 pro pozemní montáž během testu na letišti s případnou evaluací za letu.

Během této letové demonstrace má společnost v úmyslu přenášet širokopásmová data mezi letícím letadlem a pozemní stanicí a tím demonstrovat smíšenou síť vzduch-vzduch a vzduch-země.

Jason de Mos, viceprezident obchodního rozvoje a dodržování leteckých předpisů, uvedl: „Jsme mimořádně potěšeni pokrokem, který jsme v přípravě na testování našeho síťového systému učinili. Po úspěšném dokončení této letové ukázky budeme pokračovat ve větším rozsahu, testem dvaceti letounů nad ostrovní komunitou, kde máme v úmyslu imitovat globální širokopásmové služby pro uživatele na palubě letadla nebo lodí a na naftových plošinách, stejně jako na pevnině. Naše vzdušná dálnice Infinitus Super Highway(TM) je v popředí vytváření globálního propojení, které umožní připojení za hranicemi dnešních omezení, a je nevyužitým mnohamiliardovým cíleným trhem vyplňujícímnedostatek světové konektivity. Jsme přesvědčeni, že naše technologie propojí síť pomocí vzdušných uzlů a eliminuje jednotlivé body selhání, sníží latenci a téměř zcela eliminuje vliv extrémního počasí, přírodních katastrof nebo ekonomických prostojů.“

Vzdušná dálnice Infinitus Super Highway(TM) bude po svém dokončení komunikačním systémem typu vzduch-vzduch. Bude novou možností využití (stávajícími) flotilami komerčních letounů jako náhrada satelitů na nízké oběžné dráze. Infinitus by měl poskytnout nízkonákladovou, širokopásmovou komunikační infrastrukturu points-to-points, kterou získáme modifikací stávajícího malého, lehkého a nevýkonného, levného opakovacího zařízení na palubách komerčních letounů. Každé letadlo vybavené naším zařízením by mělo širokopásmové komunikační spojení (v dosahu paprsku viditelnosti) s jedním nebo více sousedními letouny či pozemními stanicemi, které vytvoří řetězec bezchybných vzdušných opakovačů a poskytnou brány širokopásmového připojení v rámci celé dráhy letu. Vzdušná dálnice Infinitus Super Highway(TM) poskytne po své implementaci služby širokopásmového připojení pro zákazníky v letadlech, stejně jako pro zákazníky na pevnině v dosahu paprsku viditelnosti dráhy letu komerčního letounu.

O společnosti Airborne Wireless Network

Tato společnost má v úmyslu vytvořit vzdušnou vysokorychlostní bezdrátovou širokopásmovou síť díky využití propojení letadel za letu. Každé letadlo, které bude součástí této sítě, bude představovat vzdušný opakovač (repeater) nebo router, který bude odebírat a vysílat širokopásmové signály z jednoho letadla na druhé a vytvářet tak digitální dálnici ve vzdušném prostoru. Tato síť má být dle slov společnosti vysokorychlostní širokopásmovou internetovou dálnicí, která rozšíří rozsah připojení. Tato společnost nemá v úmyslu poskytovat připojení pro maloobchodní koncové uživatele, ale vystupovat jako velkoobchodní nosič připojení pro cílové zákazníky, jakými mohou být poskytovatelé internetového připojení a telefonní společnosti.

V současnosti je světová konektivita zajišťována použitím podmořských kabelů, pozemních optických kabelů nebo satelitů. Společnost je přesvědčena, že její vzdušná digitální dálnice je logickým řešením pro vyplnění prostoru v rámci světové konektivity. Když bude tato síť plně vybudovaná a funkční, její využití je v zásadě neomezené. Síť této společnosti by po jejím dokončení měla kromě konektivity pro komerční a soukromá letadla během letu zajišťovat také nízkonákladovou vysokorychlostní konektivitu pro odlehlé oblasti, ostrovní země, lodě na moři a ropné věže.

Pro více informací navštivte webové stránky: www.airbornewirelessnetwork.com

Upozornění na výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry – United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a odhadech vedení společnosti a představují značná rizika a nejasnosti. Pokud budou základní předpoklady nepřesné nebo pokud se rizika či nejasnosti stanou skutečností, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných dle výhledového prohlášení.

Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné přístupnost kapitálu; nejistoty integrálně spojené s vývojem produktů nebo technologií a provozem společnosti ve vývojové fázi; získání dalších finančních prostředků potřebných pro pokračování našeho podnikání a vývoje produktů; naši schopnost vytvořit a komercializovat produkty na základě naší technologické platformy; konkurenci prostředí, ve kterém podnikáme; všeobecné průmyslové podmínky; všeobecné ekonomické faktory; dopady regulace průmyslu; technologický pokrok; nové produkty a patenty konkurenčních společností; potíže s výrobou nebo její opoždění; závislost na datech platnosti patentů společnosti; možnost soudních sporů včetně řešení patentových sporů a/nebo regulační opatření.

Kontakt:

Robert Haag

IRTH Communications

Tel.: 1-866-976-4784

ABWN@irthcommunications.com

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru