SOVA slaví desáté narozeniny

Tentokrát jsme nezamířili do říše ptačí, jak by název mohl napovídat. I když je příznačné, že tento noční pták je v přeneseném významu symbolem moudrosti a zkušeností. Tentokrát jde o desetileté výročí od založení sdružení, které také svým partnerům a zájemcům moudré a neocenitelné rady poskytuje – Sdružení SOVA. SOVA je totiž zkratka pro Sdružení na ochranu vlastníků automobilů. Jde o organizaci, která hájí zájmy provozovatelů a především zájemců o koupi ojetých motorových vozidel. A to, že sdružení SOVA existuje již zmíněných 10 let, znamená, že stále se v oblasti nákupu a prodeje ojetých motorových vozidel potýkáme s nepravostmi a v krajním případě s trestnou činností. A ve všech případech je cílem těchto nekorektních a mnohdy nezákonných aktivit kupující zákazník.

Manipulace s parametry vozidel

Trh s ojetými nebo zánovními motorovými vozidly je dlouholetý zdroj zisků různých podnikavců a skupin, kteří na tomto artiklu profitují a po dlouhá léta jsou jejich praktiky vyspělejší a dokonalejší. Dokonalejší ve smyslu manipulace s údaji a parametry motorových vozidel. S jediným cílem: zisk z obratu při zprostředkování prodeje motorového vozidla. Ve většině případu jsou do těchto aktivit zapojené autobazary a zprostředkovatelské firmy. A podvody, kterých se na kupujících dopouštějí, jsou mnohdy obtížně dokazatelné i specialistům, kteří se zabývají vyšetřováním tohoto druhu trestné činnosti.

Proč vznikla SOVA?

Důvodem pro založení sdružení SOVA byla v roce 2004 negativní zkušenost několika přátel, kteří se sami, nebo zprostředkovaně, setkali při nákupu ojetých motorových vozidel s podvody. Dalším faktorem, který sehrál svou roli, byl legislativní krok, kdy na základě tlaku ze strany Evropské unie byla v České republice zrušena věková hranice pro maximální stáří dovážených ojetin ze zahraničí. Důsledkem tohoto legislativního rozhodnutí je aktuální stáří vozového parku v České republice s průměrem 14 let.

Příručky pro kupující

Za dobu svého desetiletého působení Sdružení SOVA pomohlo aktivně stovkám oklamaných zákazníků, kteří se stali obětí podvodných aktivit a triků mnoha autobazaristů. Pro zájemce o koupi ojetého motorového vozidla publikovalo sdružení SOVA za dobu své existence již pět vydání příručky, kde seznamují budoucí kupující s problematikou ojetých motorových vozidel. A především upozorňuje na snadno odhalitelné nebo s pomocí techniky identifikovatelné indicie, svědčící o pochybném původu nebo technickém stavu ojetého automobilu. Čtenář tak může s pomocí rad v této příručce, stejně jako přímo na internetových stránkách sdružení, zaměřit pozornost na známé „fígle“ a nesrovnalosti. A pokud zájemce o koupi narazí na podobnou pochybnou indicii, dozví se, jak se zachovat a postupovat dál.

Omlazený vůz a stočený tachometr

Aktuálním tématem, které plní stránky tištěných i elektronických médií, je stáčení tachometrů a celkové omlazování ojetých automobilů. V řadě případů je situace taková, že mnohdy jsou v omyl uvedeny i značkové servisy, kam například do České republiky dovezené ojeté automobily zákazníci v dobré víře předávají do oprav. Nikterak lichotivá situace je ale i za hranicemi. Přímo v zemích, odkud jsou ojetiny ve větším množství do České republiky přivážené. Situace je dokonce taková, že jsou manipulace s tachometry přímo nabízeny různými subjekty na internetu, formou inzerce, nebo na uživatelských fórech.

Řešené kauzy

Z konkrétních kauz, kterými se Sdružení SOVA v minulosti zabývalo, je možné zmínit například kauzu Globus Car, či již zmíněný boom přetáčení tachometrů. V případě Globus Car došlo k situaci, kdy z autobazaru „zmizely“ bezmála dvě stovky aut, aby vzápětí byly prodány prostřednictvím jiného autobazaru. Původní vlastníci automobilů do současnosti nedostali zaplaceno a pouze malé množství z nich se dočkalo alespoň částečné kompenzace. A to pouze v případě, že šlo o zákazníky, kteří se svých práv na náhradu vzniklé škody přihlásili například soudním sporem. V řadě případů ovšem soudy zaujaly stanovisko, že v principu předmětná vozidla svým původním zákazníkům nikdy nepřestala patřit, tudíž domáhání se jakékoliv kompenzace bylo v podstatě nemožné. Přesto však autobazar, který vozidla původních majitelů prodal, části těmto majitelům zajistil kompenzaci, ovšem za cenu podmínky mlčenlivosti o problematice, ke které došlo.

O tom, že se ale stav a jednání prodávajícího, mimochodem známého a mediálně propagovaného, autobazaru nijak nezlepšily, svědčí i další zkušenosti. Sdružení SOVA totiž průběžně dostává od svých klientů stížnosti na inkriminovaný autobazar. A v převážné většině případů jde o problém se stočenými kilometry. Velké množství takto zmanipulovaných ojetin se týká právě vozidel, dovezených ze zahraničí.

Systém pro ověření údajů o automobilu

Ve snaze napomoci řešit tuto neutěšenou situaci s trhem ojetých motorových vozidel proto SOVA v nejbližší době hodlá na svých internetových stránkách zpřístupnit systém, ve kterém si zájemci budou moci ověřit údaje o vlastněném, nebo vyhlédnutém automobilu online. Systém využívá dostupné informace nejen o původu automobilu, ale především o nájezdu kilometrů v zahraničí. V systému jsou zpracovávána dostupná data z více než dvacítky mezinárodních serverů a evidenčních databází.

SOVA také iniciuje snahu kriminalizovat v České republice manipulování s tachometry. Podle platné legislativy ČR je takováto operace definována coby přestupek s pokutou až do výše pěti milionů korun. I přes toto riziko je taková služba beztrestně inzerována a nabízena v různých inzertních mediích. Určitou podporu pro postih přetáčení tachometrů by měl poskytnout i Evropský parlament, který i tento nešvar na vrub zákazníků o ojetá motorová vozidla řeší.

Přetočený tachometr = ohrožení života

A proč je problematika přetočených a omlazených ojetin tak ožehavá? Nejde jen o hledisko neoprávněného zisku, vyplývajícího z rozdílu mezi cenou vozu původního stáří a cenou věkově mladší ojetiny. S neodpovídajícím stavem kilometrů oproti skutečnosti je totiž spojené riziko poškození zdraví nebo i ohrožení života. Vždyť jestliže jsou důležité díly a komponenty automobilu opotřebované více, než uvádí pozměněný stav kilometrů, hrozí majiteli jejich porucha nebo havárie mnohem dřív, než vlastník a provozovatel omlazené ojetiny předpokládá. Nemluvě o servisních úkonech, které s kilometrovým průběhem automobilu po dobu jeho životnosti, souvisí (výměna rozvodů motoru, olejových náplní, údržba klimatizace a jiné).

O těchto a řadě dalších informací, jak odhalovat nepravosti a triky různých prodejců ojetých motorových vozidel najdete v příručce SOVA pro bezpečnou koupi ojetiny.

Desetileté výročí sdružení SOVA jasně dokazuje, že se jedná o sdružení, které má svůj velký význam a rozhodně pomáhá spotřebitelům vyhnout se nelegálnímu jednání.

Štítky: , ,

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru