Tisková zpráva: Soukromá VŠ výtvarného zaměření ART & DESIGN INSTITUT získala akreditaci od MŠMT

Soukromá VŠ výtvarného zaměření ART & DESIGN INSTITUT získala akreditaci od MŠMT

Akreditační komise MŠMT dnes udělila akreditaci I. soukromé VŠ uměleckého výtvarného zaměření v České republice – ART & DESIGN INSTITUT.

Škola bude vychovávat kreativně zaměřené absolventy, schopné nalézt kvalitní uplatnění v praxi – úzce spolupracovat s významnými tuzemskými i zahraničními partnery a institucemi.

Studenti si budou moci individuálně zkombinovat 2 vybrané – spolu korespondující, kreativní předměty z nabídky – Malba, Grafika, Fotografie, Intermédia, Umístění uměleckého díla v prostoru, Multimédia, a dále budou studovat předměty teoretického základu – Dějiny umění, Muzejnictví a galerijnictví, Marketing a obchod uměleckých děl, Psychologie umění, Filozofie uměleckého projevu, Umění a kulturní antropologie. Vícesložková profilace absolventa tak umožní jeho úspěšné uplatnění na českém i mezinárodním uměleckém a pracovním trhu. Výuku povedou významné umělecké osobnosti/pedagogové naší výtvarné scény – profesoři Beran, Knížák, Hodonský, Šejn a další. Rektorem školy bude dlouholetý rektor AVU a bývalý GŘ NG pan profesor Milan Knížák, Dr.A.

ART & DESIGN INSTITUT bude provozovat vlastní prodejní uměleckou galerii – včetně zahraniční, pořádat mezinárodní bienále, aukce a leasing studentských uměleckých děl. Škola se sídlem v Praze bude financována z vlastních zdrojů, školné bude stát 35 tisíc Kč za semestr. Začátek studia bude na podzim 2014, přihlášky studentů k jarním zkouškám budou pro velký zájem přijímány již od letošního podzimu na recepce@artdesigninstitut.cz.

Komentáře

Nahoru