Dnes vyšlo 15 článků

CSO (Chief Sales Officer)

Pojem Chief Sales Officer (CSO) označuje v českém překladu pozici obchodního ředitele(ky) společnosti. Jedná se o osobu, která je zodpovědná za oblast obchodu a marketingu.

Mezi hlavní pracovní úkony CSO patří zejména řízení obchodního týmu, zodpovědnost za marketing a prodej produktů či služeb nebo dlouhodobá tvorba obchodní strategie a její následné dodržování.

O výsledcích pravidelně informuje CEO společnosti, který na jeho práci dohlíží.

sale

CSO – Chief Sale Manager

Jaké má CSO povinnosti?

Pro lepší představu zde vypíšeme v několika bodech, jaké povinnosti musí Chief Sales Officer jakožto hlava obchodního oddělení dodržovat:

  • V první řadě musí dohlížet na nastavenou prodejní strategii tak, aby spolehlivě splňovala vytyčené cíle. Proto musí mít přehled o celkové firemní strategii, musí být schopen reagovat na současné podmínky na trhu a v neposlední řadě správně hospodařit s investičními zdroji.

  • Jakožto aktivní člen vrcholového managementu musí být v pravidelném kontaktu s ostatním oddělením. Svou práci pravidelně reportuje kromě CEO (Chief Executive Officer) také CFO (Chief Financial Officer).

  • Musí mít dokonalý přehled o veškerých trzích a investičních segmentech.

  • Musí mít přehled o akčních plánech všech obchodních zástupců. Z jejich průběžných výsledků vyvozuje závěry.

  • Zvyšuje firemní podíl na trhu a snaží se vyhledávat nové obchodní příležitosti.

  • Pomáhá organizovat klíčové marketingové události jako jsou různé konference, výstavy neb přednášky.

  • Schvaluje nové produkty, které mají doplnit firemní portfolio. Při tomto rozhodování klade důraz na potřeby zákazníka a možný zisk.

  • Koučuje a řídí prodejní oddělení tak, aby dohromady tvořily soudržný tým s velkou motivací posouvat firmu výše.

Co by jste museli umět, kdyby jste se chtěli stát CSO?

V první řadě musíte skvostně komunikovat. Vysokoškolské vzdělání obchodního zaměření je nezbytné. Čas hraje v byznysu velkou roli, takže správný time management by pro vás měl být automatický. Na prodej, vedení a vyjednávání musíte mít tak trochu talent od přírody. Tuto pozici zpravidla vykonávají lidé s několikaletou praxí.

Kdo kromě CSO tvoří vrcholový management?

CTO je součastí tzn. vrcholového managementu. Ten tvoří manažeři, kteří vykonávají následující funkce:

Komentáře

Nahoru