CFO (Chief Financial Officer)

CFO (Chief Financial Officer)

Pojem Chief Financial Officer (CFO) v překladu znamená finanční ředitel(ka). Jedná se o osobu, která je zodpovědná za veškeré finanční operace ve společnosti.

CFO je členem vrcholového managementu a jeho práce zahrnuje tvorbu finančních plánů, kontrolu výdajů či příjmů, monitorování cash flow a v neposlední řadě je pravou rukou v oblasti financí pro Chief Executive Officer (CEO).

cfo

CFO – finanční ředitel

Jakou práci lze od CFO očekávat?

Pokud by jste se zeptali některého CFO co všechno jeho práce obnáší, nejspíš by vám dal sáhodlouhou přednášku trvající několik hodin. Pojďme si představit jeho práci ve třech základních bodech:

  1. Kontrola

  2. Finanční správa

  3. Ekonomická strategie a prognostika

Kontrola

Tahle povinnost zahrnuje především prezentaci a reportování veškerých informací týkající finančních toků (příjmů či výdajů) ve firmě. Akcionáři, analytici, věřitelé, zaměstnanci a ostatní členové společnosti spoléhají na včasný přísun jeho přesných informací ohledně financí. Pro CFO tak tento úkol znamená obrovskou zodpovědnost, jelikož na jeho reportech jsou založeny důležitá rozhodnutí.

Finanční správa

CFO je pochopitelně zodpovědný také za finanční stav společnosti. Jeho slovo je zásadní u investic, při kterých musí pečlivě zvažovat možná rizika, návratnost nebo likviditu. Dohlíží na kapitálovou strukturu společnosti, určuje nejvýhodnější kombinaci zadlužení nebo se zasazuje o spravedlivé financování uvnitř firmy. Řešení problémů okolo kapitálové struktury společnosti je pro CFO jeden z nejdůležitějších úkolů.

Ekonomická strategie a prognostika

Nejen, že je CFO zodpovědný za minulou a současnou finanční situaci podniku – on je také stěžejní součástí jeho budoucnosti. Musí identifikovat a reportovat o nejefektivnějších oblasti společnosti a navrhnout plán, jak tyto informace využít do budoucna. Pro lepší představu uvedu příklad: CFO v automobilové společnosti musí být schopen odhadnout, které modely aut přinesou nejvíce peněz a na základě této informace navrhnout řešení, ze kterého bude firma v budoucnu těžit. Tento úkol je pro CFO něco jako předvídání budoucnosti, která bude mít několik různých scénářů a on musí vybrat ten, který přinese společnosti nejvíce financí a užitku.

CFO je náročná pozice, jenž si vyžaduje komplexní znalosti. Špičkový CFO by měl dokázat na základě svých analýz předpovědět dlouhodobou finanční strategii.

Kdo kromě CFO tvoří vrcholový management?

CFO je součastí tzn. vrcholového managementu. Ten tvoří manažeři, kteří vykonávají následující funkce:

Zdroj: Investopedia.com

Student ekonomické fakulty a junior konzultant internetového marketingu v agentuře AdVisio. S velikou zálibou sleduje novinky ze světa technologií, reklamy, e-commerce nebo veřejného dění. Twitter: @petrkonicek

Komentáře

Nahoru