Dnes vyšlo 15 článků

Sexting: Nahé fotografie dnes mladým lidem nedělají problém, byť tím mohou porušovat zákon

Sexting: Nahé fotografie dnes mladým lidem nedělají problém, byť tím mohou porušovat zákon

Žijeme ve skutečně moderní době. Ještě před několika desítkami let byla minisukně považována za výstřední, dnes se stává zcela normálně akceptovaným módním doplňkem. Vyzývavé oblékání však není jediným evolučním důsledkem, nýbrž jen jeho částí. Daleko vážnější situace se odehrává v internetových končinách…

Tato doba se dá označit dobou sociálních sítí. Dnes a denně sdílíme informace prostřednictvím těchto sítí na internetu a dáváme je tak k dispozici dalším lidem. Mezi těmito informacemi jsou i různé audiovizuální materiály, potažmo hlavně fotografie a videa.

Sexting: Nebojíme se ukazovat jiným, ani riskovat soukromí

Internet se tedy s příchodem sociálních sítí a jiných komunitních serverů stal místem k seznamování, komunikaci či jen ke klábosení. Na jeho základě ale vzniklo i mnoho nových odborných termínů, mezi něž patří například sexting.

Sexting je elektronické šíření textových zpráv, vlastních fotografií, videí a dalších materiálů se sexuálním obsahem. Dochází k němu prostřednictvím virtuálních elektronických médií, zejména internetu. Za sexuální materiály považujeme takové materiály, na nichž jsou jejich autoři částečně svlečení, nebo úplně nazí.

K tomuto dobrovolnému šíření podobných materiálů nepřispívají jen sociální sítě. Kromě Facebooku mohou být využity i jiné servery. V Česku jsou to hlavně seznamovací portály Líbimseti.cz, Lidé.cz či úložiště fotografií Rajče.net a další.

Teenagerům nedělá problém zveřejňování sexuálních materiálů

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci provedlo výzkum pronikání sextingu do chování českých teenagerů, jehož cílem bylo zjistit, kolik dětí šíří svoje sexuální materiály prostřednictvím mobilních telefonů či internetu a zároveň i to, co je k tomu motivuje. Do výzkumu se zapojilo 9353 respondentů ve věku 11-17 let ze všech krajů České republiky a 52,59 % z nich tvořili chlapci.

Podle výsledku tohoto výzkumu se přes 8 % teenagerů rozhodlo umístit v roce 2011 svoje sexuální materiály na internet. Umisťovali je do svých profilů na sociálních sítích, seznamkách či do databázových úložišť.

9,7 % respondentů poslalo vlastní sexuální materiály jiným osobám, například příteli, přítelkyni, kamarádům a podobně. 54,37 % z nich byly dívky a v 73,03 % případů byli odesílatelé starší 15 let.

Proč to dnešní mládež dělá? Nudí se…

Výzkum zjišťoval i důvody, proč to teenageři dělají. Ukázalo se, že nejčastějším důvodem je nuda.

Dalším důvodem k odeslání sexuálního materiálu byla ale i snaha o navázání intimního kontaktu s jiným pohlavím, vyvolání vzrušení druhé strany a podobně. Velmi často to však udělali jen pro svoji potřebu, tedy jako určitou formu sebeprezentace před ostatními.

Staly se bohužel i případy, kdy sexuální materiály vůbec neměly být zveřejněny, ale nějakým způsobem se tak stalo.

Dobrým znamením ale je skutečnost, že většina respondentů považuje sexting za rizikový a riskantní. Přesněji 73,1 %. Velmi často si ale šiřitelé podobných materiálů neuvědomují, že se podle § 191 Trestního zákona dopouštějí trestněprávního jednání, přesněji šíření pornografie. V mnoha případech porušují i jiné zákony, například § 192 o výrobě a jiném nakládání s dětskou pornografií a § 193 o zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Mnohdy se jim to nevyplatilo

Sdílení podobných materiálů mnohdy nepřináší užitek. Autoři většinou ztrácí soudnost a neuvědomují si možné následky svého chování. Může se tedy jednoduše stát, že se jejich fotografie objeví i na místech, kde to vůbec nechtějí. Mohou fotografie či jiné materiály odeslat nedůvěryhodné osobě, která je rozšíří dál, nebo je prostě jen sami vystaví na veřejná místa (galerie) a podívat se na ně může kdokoliv s jakýmikoliv úmysly.

Vsadit nemohou ani na bezpečnost internetových úložišť. Nejlepším příkladem je napadení serveru Líbimseti.cz v říjnu 2008. Útočník tehdy obešel veškeré bezpečnostní opatření a zcizil tak přes 11 000 intimních fotografií. Ty se dají dodnes na internetu dohledat a pravděpodobně nikdy nezmizí.

Zdroj statistiky: Výzkum prvok.upol.cz

Komentáře

Nahoru