SEPA platby

SEPA je zkratka anglického výrazu Single Payment Arena, což znamená, že se jedná o jednotnou oblast pro platby v eurech v rámci Evropské unie. SEPA platbu pošlete z účtu vedeného v korunách, přičemž stačí zadat, že se jedná o zahraniční platbu a zvolit si jako měnu eura. Aby bylo možné takovou platbu provést, je potřeba, aby banka příjemce i odesílatele tuto možnost podporovala.

SEPA platby mají hned několik výhod. Ihned víte poplatky, které zaplatíte. Dále máte jistotu, že peníze druhé straně přijdou do 3 pracovních dní.

Abyste mohli odeslat SEPA platbu, budete potřebovat mezinárodní formát čísla účtu IBAN. Podrobnosti o číslu IBAN a o způsobu jeho výpočtu najdete v tomto článku.

money-case-163495_640

Zdroj: Pixabay

Poplatky SHA a OUR

SHA znamená, že odesílatel platby zaplatí poplatky svojí bance a příjemce zaplatí zase poplatky svojí bance. Pokud však nejde o platbu SEPA, potom se mohou z posílané částky odečíst ještě poplatky dalších bank, které pracují jako zprostředkovatelé. Příjemce tak obdrží nižší částku.

OUR se netýká SEPA plateb, ale ostatních zahraničních plateb. Znamená to, že zaplatíte veškeré poplatky, které jsou spojené s platbou, a tak příjemce obdrží přesně tu částku, kterou posíláte. Tento druh poplatku je možné zvolit, pokud posíláte platbu mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor.

Komentáře

Nahoru