Search engine

Search engine – česky jednoduše vyhledávač. Jedná se o webové stránky, které nám umožňují pomocí klíčových slov prohledávat  internetové stránky a pomáhají nám najít odkazy, které potřebujeme. Tyto weby jsou vůbec nejnavštěvovanějšími stránkami.

 Cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informace, a proto různými způsoby hodnotí důležitost obsažených informací na webových stránkách (např. pomocí PageRank) a stránky s vyšším hodnocením zobrazuje uživateli jako první - hned  pod odkazy na stránky firem, které si zaplatili přednostní  místa.

 

Obecně většina internetových vyhledávačů pracuje ve čtyřech krocích:

1.) procházení webových stránek

2.) vytvoření databáze výskytu slov

3.) indexování

4.) poskytování odpovědí na dotazy

google

Co je to indekace?

Jedná se o proces, při kterém se ze stránek odstraní spojky, předložky, atd. a sestaví se seznam významových slov. Každé takové slovo se doplní seznamem stránek, které toto slovo obsahují. Tak vznikne index. V podstatě se tedy jedná o seznam slov, kde ke každému slovu přísluší seznam stránek, kde se toto slovo vyskytuje. Díky tomu můžeme získat velmi rychle  odpověď na dotaz. To je ovšem pouze jedna část zpracování.

Druhá spočívá v tom, že se každé webovské stránce a každému významovému slovu z ní musí přiřadit významová váha. Podle ní se pak řadí výsledky vyhledávání. Metod, jak přiřadit váhu jednotlivým slovům, je celá řada. Na zvolené metodě nejvíce záleží úspěšnost vyhledávacího stroje, protože nejvíce ovlivňuje kvalitu výsledků vyhledávání. Například podle umístění slova na stránce = čím blíže je slovo začátku stránky, tím má větší váhu. Dalším kritériem je grafické zvýraznění. Pokud je slovo v dokumentu nějakým způsobem zvýrazněno, pak má větší váhu. Počet výskytů slova ve stránce také vypovídá o významu stránky pro dané slovo. Čím častěji se slovo vyskytuje, tím větší má váhu. Významným kritériem je počet odkazů vedoucích na danou stránku – tzv. citovanost. To znamená, kolikrát je stránka odkazována z jiných stránek.

 

Historie search engine

Jak se v 90. letech počet stránek na internetu zvyšoval, začaly se objevovat vyhledávače, které lidem pomáhaly najít informace co nejrychleji.  První společností byla Open Text v roce 1996. Google začal nabízet reklamu na svém vyhledávači v roce 2000 přes službu Google AdWords. V roce 2007 pay-per-click programy dokázaly, že jsou hlavním zdrojem příjmu pro internetové vyhledávače

 seo

 

Jak být první?

Chcete-li Vaše stránky co nejvíce zviditelnit, můžete si zaplatit první místa a nebo si pohrát se SEO, což je technika, která dokáže stránky upravit tak, aby se co nejlépe umístily ve výsledcích vyhledávání. SEO techniky se rozlišují na „povolené“ a „zakázané“ (tzv. Black Hat SEO, které vyhledávače tvrdě postihují například vyřazením ze svého indexu), avšak z hlediska vyhledávačů je jakékoliv umělé zlepšování umístění ve výsledcích vyhledávání nežádoucí (snad kromě případů, kdy robot stránce z nějakého důvodu nerozumí).

 

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru