Renata Němcová Pixová je ředitelkou sloučeného marketingu ČSOB

V ČSOB vznikl útvar Skupinová komunikace, jehož výkonnou ředitelkou se od 1. ledna 2017 stala Renata Němcová Pixová. Tento útvar spojuje v rámci celé skupiny ČSOB agendy marketingu, komunikace a společenské odpovědnosti.

„Spojením marketingu a komunikace v rámci celé skupiny dosáhneme jednotný pohled na klienta a zároveň promítneme hodnoty hlavní značky ČSOB do komunikace našich subbrandů. Dali jsme dohromady tým, který se bude starat o marketing a komunikaci v celé skupině ČSOB. Naším záměrem je propojit a zintenzivnit komunikaci jednotlivých značek a zároveň využívat znalosti a zkušenosti z různých oblastí komunikace, reklamy, digitálního marketingu, eventů, společenské odpovědnosti i sponzoringu napříč celou skupinou,“ říká Renata Němcová Pixová.

renata němcová pixová

Zdroj: LinkedIn

Renata před nastoupením do funkce výkonné ředitelky útvaru působila v čele týmu marketingové komunikace v ČSOB, který se zabýval strategií a řízením brandů ČSOB, Era a Poštovní spořitelna. A také měl tento tým na starosti oblast digitálního marketingu. Před nastoupením do ČSOB pracovala ve Sberbank, kde měla na starosti rebranding firmy a kde vedla tým marketingu a komunikace. Během své kariéry působila na manažerských postech v Citibank Europe a v komunikační agentuře Ogilvy.

Každý to rád bez pravopisných chyb.

Komentáře

Nahoru