Dnes vyšlo 15 článků

Registry: Bez nich by náš počítač správně nefungoval, přesto nevíme, k čemu vlastně slouží…

Registry: Bez nich by náš počítač správně nefungoval, přesto nevíme, k čemu vlastně slouží…

Při používání počítače, pokud patříte již mezi ty pokročilejší uživatele, jste se již určitě setkali s registry. Ty jsou důležitou součástí softwarové stránky počítače, bez které by nemohl správně fungovat. Jedná se totiž o systém pro ukládání systémových klíčů a hesel operačního systému Microsoft Windows.

Poprvé se registry objevily ve Windows 3.11, později došlo k jejich širšímu využití u Windows 95. Je třeba dodat, že nesprávný zásah do registru může způsobit poškození registru a mít pro běh počítače vážné důsledky, proto by se měl do úprav hodnot pouštět pouze profesionál.

Struktura registru

Registr je členěn logicky do několika složek, které se někdy nazývají také “hives”. Obsahuje klíče a hodnoty, přičemž maximální délka klíče je 255 znaků. Jednotlivé klíče mohou obsahovat podklíče a tím vytvářet stromovou strukturu. Hodnoty registrů obsahují data. Klíče nacházející se v nejvyšší úrovni hierarchie se nazývají kořenové klíče.

Registr obsahuje tyto kořenové klíče:

HKEY_CLASSES_ROOT – obsahuje informace týkající se asociace názvů jednotlivých souborů, asociací tříd souborů a informací OLE, což znamená Object Linking and Embedding, který se používá k výměně dat mezi aplikacemi.

HKEY_CURRENT_USER – obsahuje veškerá nastavení pro aktuálně přihlášeného uživatele (nastavení sítě, plochy, pozadí apod.) Každý uživatel, pokud jich je více, má vytvořen svůj profil.

HKEY_LOCAL_MACHINE – obsahuje hardwarové profily počítače, zahrnuje nastavení pro všechny uživatele systému a věnuje se také nastavení Plug and Play.

HKEY_USERS – obsahuje všechny aktivní profily uživatelů.

HKEY_CURRENT_CONFIG – zde jsou uloženy veškeré informace o konfiguračních datech systému.

HKEY_PERFORMANCE_DATA – zde jsou uložena data kernelu (jádro systému) samotných Microsoft Windows.

HKEY_DYN_DATA – Používán pouze ve třech operačních systémech, a to ve Windows 95, 98 a ME. Obsahuje nastavení hardwaru včetně Plug and Play.

Programy určené pro práci s registry

Na internetu můžeme nalézt mnoho programů pro práci s registry Windowsů, nejznámějším z nich je regedit. Takový program má mnoho užitečných funkcí, jako jsou například defragmentace, editace nebo záloha registru. Existuje i řada nástrojů provádějící tzv. pročištění registru, což znamená odstranění nepoužívaných a neplatných klíčů, které zbytečně zabírají místo na disku a tím i zpomalují celkově operační systém.

Pomocí defragmentace program následně provede přesun jednotlivých fragmentů (částí), tak aby došlo k zlepšení výkonu počítače. Funguje na principu odstranění volného místa z registru a uvolnění zbytečně zaplněného prostoru. Programů je celá řada a některé z nich lze stáhnout zdarma, tedy s freeware licencí.

Programy pro jednoduché čištění registrů – Freeware

Ccleaner – https://www.piriform.com/ccleaner

Free Registry Cleaner – https://www.amltools.com/free-registry-cleaner-tutorial.html

Wise Registry Cleaner – https://www.wisecleaner.com/wiseregistrycleanerfree.html

Pokročilá práce s registry

Pro pokročilou práci s registry s možností měnit v nich hodnoty, již potřebujeme mnohem lepší nástroje jimiž jsou například:

12Ghosts™ JumpReg – https://12ghosts.com/ghosts/jumpreg.htm

Active Registry Monitor – https://www.devicelock.com/arm/

Advanced Registry Tracer https://www.elcomsoft.com/art.html

Úprava jen v krajní nouzi…

Pokročilá úprava registrů je často poslední možnost jak zachránit situaci před definitivním přeinstalováním Windows. Avšak jakýkoli špatný zásah do hodnot registrů vzhledem k povaze uložených dat může znamenat fatální důsledky. K poškození registru může dojít například když:

  1. do systému instalujeme nové programy nebo ovladače,
  2. dojde k hardwarové chybě, způsobené selháním např. disku, paměti apod.,
  3. instalovaný program obsahuje chyby a špatně modifikuje obsah registru,
  4. nevhodně do obsahu registru zasáhne uživatel,
  5. velmi často instalujeme a odinstalováváme velké množství aplikací.

Aby se zabránilo podobným situacím a chybám, vytváří Windows v některých případech zálohu registrů jednou za den pomocí nástroje Registry Checker. Při operaci provede zazálohování všech souborů s příponou .CAB do souborů s názvem RB00x, kde x určuje pořadí záloh. Zálohuje vždy kopie souborů za posledních 5 dnů. Pomocí tohoto nástroje můžeme vytvořit zálohu také ručně.

Komentáře

Nahoru