Dnes vyšlo 15 článků

Redukce nákladů ve firmě – zaměřit na variabilní náklady

Redukce nákladů ve firmě – zaměřit na variabilní náklady

Efektivní řízení nákladů je bezpochyby klíčem ke každému úspěšnému podnikání. K tomu, aby  podnikatel udržel náklady své firmy v rozumné výši by měl ale nejprve dobře rozumět jejich povaze. Náklady se tradičně člení na variabilní a fixní. Variabilní náklady jsou ty, které rostou spolu s objemem výroby. Jedná se například o náklady na materiál či mzdy zaměstnanců ve výrobě. Fixní náklady, jak napovídá již jejich název, se s růstem výroby nemění. Za typický příklad fixních nákladů můžeme považovat náklady na nájem kanceláří, energie, leasing aut či mzdy administrativních zaměstnanců. V tomto článku se ale zaměříme především na náklady variabilní, které obvykle tvoří největší část nákladů firmy. V případě variabilních nákladů se však často zapomíná na drobné položky, jež v konečném součtu představují značnou sumu, která firmu (leckdy zcela zbytečně) zatěžuje.

Zaměřte se na spotřebu

Pokud do firmy nakupujete nové zařízení, je vhodné se zaměřit nejen na jeho cenu, ale také na to, kolik spotřebovává elektrické energie. Nepsaným pravidlem zde je, že čím levněji přístroj zakoupíte, tím dráže vás vyjde jeho provoz. Spotřeba by vás měla zajímat především u zařízení, která plánujete používat pravidelně. Naopak u elektroniky či strojů, které hodláte využívat  sporadicky, se můžete při nákupu řídit spíše pořizovací cenou.

Tiskněte ekonomičtěji

Náklady mohou vyletět do astronomických výšin i v případě takových zdánlivých drobností, jako je  oblast tisku. Výdaje za tonery či cartridge tvoří v rozpočtu mnoha firem nemalou zátěž. Lze je přitom snadno redukovat nákupem kompatibilních barev do tiskáren, které mají zpravidla stejnou kapacitu jako ty originální, ale pořídíte je za výhodnější ceny. Klíčem k úspornému tisku je však již samotný výběr tiskárny. Při jejím výběru je nutné zohledňovat předpokládaný objem tisku a to, zda vyžadujete barevný či pouze černobílý tisk. Pro běžný tisk faktur či jiných textových dokumentů jsou nejúspornějším řešením černobílé laserové tiskárny. Pokud však ve firmě potřebujete tisknout kvalitní obrázky či grafiku, vsaďte raději na tiskárny inkoustové.

Zkuste zboží z druhé ruky

Před nákupem nového kancelářského nábytku či výpočetní techniky se nejprve zkuste poohlédnout na internetu či v novinách, zda někdo neprodává právě to, co potřebujete. Nákup použitého zboží vám navíc pomůže uspořit nejen náklady, ale také přírodu. Zákazníci i zaměstnanci jistě ocení, že se ve svém podnikání snažíte chovat odpovědně a ekologicky.

Využívejte co nejvíce internet

Pomocí internetu můžete získat nejen informace, ale také nové klienty. Možnosti jsou široké – účastněte se internetových diskuzí, přispívejte ve fórech, založte své firmě profil na Facebooku či Instagramu, zaměřte se na optimalizaci svého webu pro internetové vyhledávače (tzv. SEO). Většina z těchto možností nic nestojí a přitom se jedná o velice efektivní způsoby, jak se zviditelnit.

Například na sociálních sítích můžete získat nejen reference od stávajících klientů, ale také svou firmu účinně propagovat pomocí reklamy. Ta je sice placená, nicméně je možné ji velmi dobře zacílit. Facebook totiž poskytuje možnost zobrazení reklamy pouze velmi úzce zvolené cílové skupině.

Zajímá se o tvůrčí psaní a online marketing. Studuje marketingovou komunikaci. Ve volném čase (kterého moc není) spravuje svůj blog - bezkiki.cz. Její život by nebyl kompletní bez rodiny, přátel, smíchu, hudby a dobrého jídla.

Komentáře

Nahoru